+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15
 1. #1
  Администратор
  Аватар для bazar76
  Информация

  Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у м. Дніпропетровську

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
  VI СКЛИКАННЯ


  С Е С І Я

  С Е С І Я

  Р І Ш Е Н Н Я

  02.02.11 № 39/8
  Про затвердження Правил паркування
  транспортних засобів у м. Дніпропет-
  ровську
  З метою упорядкування паркування транспортних засобів на вулицях і площах міста, підвищення дисципліни справляння збору за паркування автотранспорту та забезпечення ефективності функціонування місць для паркування автотранспорту в місті, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», Податкового кодексу України, керуючись законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
  В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити Правила паркування транспортних засобів у м. Дніпропетровську (додаються).


  2. Управлінню ринків, місцевих податків і зборів департаменту споживчого
  ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради забезпечити доведення розрахункових прогнозованих сум збору за місця для паркування транспортних засобів до департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради.


  3. Департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради (Мовчан В.М.):


  3.1. Здійснити комплексну інвентаризацію майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Дніпропетровська.


  3.2. Забезпечити координацію та погодження робіт щодо визначення земельних ділянок, які відводяться для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.


  4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 25.04.07 № 32/14 «Про Положення про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту на території міста Дніпропетровська» та від 07.10.09 № 45/50 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.07 № 32/14 «Про Положення про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за припаркування на території міста Дніпропетровська» на виконання Закону України від 24.09.08 № 586 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері безпеки дорожнього руху».

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства та зв’язку (Бєляєв О.М.) та заступника міського голови Медведчука В.М.

  Міський голова І.І. Куліченко
  ПРАВИЛА
  паркування транспортних засобів у м. Дніпропетровську


  1. Загальні положення

  1.1. Правилами паркування транспортних засобів у м. Дніпро-петровську (далі – Правила) регламентується організація та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Дніпропетровська. Правила належать до правил у сфері благоустрою території міста Дніпропетровська.
  1.2. Дія Правил поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування транспортних засобів (далі – користувачі); на суб’єктів господарювання, які обладнують і утримують майданчики для паркування транспортних засобів; а також на інших осіб, які можуть залучатися для належного обладнання і утримання майданчиків для паркування транспортних засобів.
  1.3. Правила не регулюють питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів, що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення.
  1.4. У Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», постановах Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» та від 10.10.01 № 1306 «Про Правила дорожнього руху».

  2. Організація та проведення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

  2.1. Суб'єкти господарювання - балансоутримувачі майданчиків для паркування транспортних засобів державної та комунальної форми власності визначаються відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  Балансоутримувачів майданчиків для паркування транспортних засобів, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники


  2.2. Балансоутримувачі забезпечують належне обладнання, утримання та своєчасний ремонт майданчиків для паркування транспортних засобів власними силами або можуть залучати для цього інші підприємства, установи, організації.
  Залучення балансоутримувачами інших підприємств, установ, організацій для утримання та своєчасного ремонту майданчиків для паркування транспортних засобів має здійснюватися на конкурсних засадах.
  2.3. Власники майданчиків для паркування транспортних засобів за поданням їх балансоутримувачів щорічно затверджують заходи з утримання та ремонту відповідних об'єктів на наступний рік та передбачають кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувачі майданчиків для паркування транспортних засобів несуть повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
  2.4. Суб'єкт господарювання має право організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування транспортних засобів з моменту отримання в департаменті тран-спорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради відповідного свідоцтва про реєстрацію стосовно такого майданчика для паркування за формою (додаток 1).
  Департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради протягом 5 днів з моменту видачі зазначеного свідоцтва про реєстрацію надсилає копію такого свідоцтва до органу державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.
  2.5. Організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування транспортних засобів комунальної форми власності (крім службових парковок) суб'єкти господарювання - балансоутримувачі таких майданчиків для паркування, які визначаються на конкурсних засадах у порядку, затвердженому рішенням міської ради.
  Суб'єкт господарювання - балансоутримувач майданчика для паркування транспортних засобів комунальної форми власності вважається особою, уповноваженою міською радою організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування транспортних засобів комунальної форми власності, з моменту отримання в департаменті транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради відповідного свідоцтва про реєстрацію стосовно такого майданчика для паркування (додаток 1).
  2.6. Для забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування транспортних засобів балансоутримувачі на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення агентів (додаток 2) залучають інші підприємства, установи, організації (далі - агенти), що мають відповідну ліцензію на право надання послуг з охорони власності і досвід роботи з надання таких послуг.
  За рішенням конкурсної комісії з визначення агентів, агент може бути особою, уповноваженою міською радою організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування


  транспортних засобів комунальної форми власності, з моменту отримання в департаменті транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради відповідного свідоцтва про реєстрацію стосовно такого майданчика для паркування (додаток 1).
  Із залученими для забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування транспортних засобів агентами балансоутримувачами укладаються договори, які мають містити забов'язання агента щодо виконання всіх умов конкурсу.

  3. Розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів

  3.1. Майданчики для паркування транспортних засобів є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.
  3.2. Розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, а також за погодженням з уповноваженим підрозділом Державтоінспекції, згідно з місцевими правилами забудови.
  3.3. Під час розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста необхідно враховувати:
  - наявність і характеристики комунікацій та інженерних мереж;
  - умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;
  - параметри поперечних та повздовжніх ухилів;
  - розташування зелених насаджень;
  - стан покриття проїзної частини.
  3.4. Забороняється розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях з двома смугами руху завширшки менше як 7,5 метра.
  3.5. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цих Правил.
  3.6. Відомості про всі майданчики для паркування транспортних засобів вносяться до Єдиного реєстру майданчиків для паркування транспортних засобів, який ведеться департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради.

  4. Обладнання майданчиків для паркування транспортних засобів

  4.1. Майданчики для паркування транспортних засобів обладнуються відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.
  4.2. Відведені майданчики для паркування транспортних засобів позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на

  проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.
  4.3. З 01.01.12 відведені майданчики для платного паркування транспортних засобів обов'язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менше як один автомат на 10 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару.
  4.4. Спеціально обладнані майданчики для паркування транспортних засобів позначаються дорожніми знаками та розміткою.
  Спеціально обладнані майданчики для паркування транспортних засобів можуть бути наземними, підземними, багаторівневими.
  4.5. З 01.01.12 на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування транспортних засобів обов'язково повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали.
  4.6. На спеціально обладнаних майданчиках для паркування транспортних засобів у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в'їзді. Відеоінформація повинна зберігатися не менше як один місяць.
  На спеціально обладнаних майданчиках для паркування транспортних засобів можуть розміщуватися контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет тощо.
  4.7. Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики для паркування транспортних засобів повинні мати на в'їзді схему розміщення місць для паркування, в'їздів та виїздів, у тому числі розміщення місць для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
  Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики для паркування транспортних засобів забезпечуються автоматичними установками пожежогасіння та пожежною сигналізацією.
  4.8. Паркувальні автомати і автоматичні в'їзні та виїзні термінали на майданчиках для платного паркування транспортних засобів встановлюються стаціонарно.
  4.9. Не обладнуються паркувальними автоматами та автоматичними в'їзними і виїзними терміналами спеціально обладнані майданчики для платного паркування транспортних засобів у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менше як один місяць.
  4.10. На майданчиках для платного паркування транспортних засобів у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:
  - суб’єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування транспортних засобів (далі – суб’єкт господарювання): найменування, адреса, контактні телефони;
  - вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, спосіб оплати (готівковий або безготівковий).
  Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад англійською мовою.
  4.11. На майданчиках для паркування транспортних засобів обов'язково
  облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менше як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування транспортних засобів до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів.
  На місцях для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.
  У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», інших транспортних засобів користувачі цих засобів несуть відповідальність згідно із законодавством.

  5. Функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів

  5.1. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів надаються суб’єктом господарювання з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.
  Перелік основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування визначає Міністерство з питань житлово-комунального господарства України:
  5.1.1. Перелік основних послуг з утримання відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів:
  - очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності) на відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів;
  - нанесення та відновлення дорожньої розмітки відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - систематичне очищення території відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;
  - своєчасне очищення відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;
  - утримання та поточний ремонт дорожнього покриття території відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів, а
  також систем поверхневого водовідведення у межах таких майданчиків (у разі наявності);
  - забезпечення функціонування паркувальних автоматів на відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення).
  5.1.2. Перелік основних послуг з утримання спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів:
  - очищення, миття і відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), утримання схем розміщення місць для паркування, в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності) на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування транспортних засобів;
  - нанесення та відновлення дорожньої розмітки спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - систематичне очищення території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів та під'їзних шляхів до них від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;
  - своєчасне очищення спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів та під'їзних шляхів до них від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;
  - утримання та поточний ремонт дорожнього покриття території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів та під'їзних шляхів до них, а також систем поверхневого водовідведення у межах таких майданчиків (у разі наявності);
  - забезпечення утримання та належного функціонування засобів і обладнання зовнішнього освітлення території спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - забезпечення функціонування на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування транспортних засобів в'їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);
  - утримання на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування транспортних засобів контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі наявності);
  - забезпечення функціонування на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування транспортних засобів систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності);
  - утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації на підземних і багаторівневих спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування.


  5.2. Суб'єкт господарювання не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування транспортних засобів.
  5.3. Режим роботи майданчиків для паркування транспортних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, встановлюється рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, а приватних – суб'єктом господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування транспортних засобів, за погодженням з виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.

  6. Права та обов’язки

  6.1. Департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради:
  - за погодженням з постійною комісією міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, а також за погодженням з уповноваженим підрозділом Державтоінспекції, згідно з місцевими правилами забудови здійснює розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів за окремими адресами;
  - виступає організатором конкурсів з визначення балансоутримувачів майданчиків для паркування транспортних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста; конкурсів з визначення агентів; суб’єктів господарювання, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на службових парковках; інших підприємств, установ, організацій, які можуть залучатися балансоутримувачами для утримання та своєчасного ремонту майданчиків для паркування транспортних засобів; здійснює матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсів та роботи конкурсних комісій;
  - видає свідоцтва про реєстрацію майданчиків для паркування транспортних засобів;
  - веде Єдиний реєстр майданчиків для паркування транспортних засобів та Перелік осіб, які уповноважені організовувати і провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів;
  - контролює, координує та погоджує роботу всіх учасників системи паркування транспортних засобів у межах міста.
  6.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:
  - використовувати майданчик для паркування транспортних засобів за призначенням;
  - обладнати майданчик для паркування транспортних засобів відповідно до вимог цих Правил, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;
  - утримувати територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування транспортних засобів у належному технічному та санітарному стані;
  - повідомляти уповноваженому підрозділу Державтоінспекції про виявлені порушення цих Правил;
  - здійснювати контроль за своєчасною сплатою вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;

  - здійснювати інкасацію коштів, отриманих як сплата за паркування транспортних засобів, з майданчиків для паркування транспортних засобів до каси банківської установи;
  - надавати роз'яснення користувачам щодо застосування цих Правил;
  - організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування транспортних засобів;
  - забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговує майданчик для паркування транспортних засобів, спеціальним одягом (зразки спеціального одягу затверджує Міністерство з питань житлово-комунального господарства України) з метою забезпечення його безпеки під час виконання службових обов'язків, а також безпеки дорожнього руху; посвідченнями встановленого зразка тощо;
  - забезпечувати справляння та перерахування до бюджету міста збору за місця для паркування транспортних засобів у порядку, визначеному відповідним рішенням міської ради.
  6.3. Користувач зобов'язаний:
  - поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил і Правил дорожнього руху;
  - сплатити вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки;
  - після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування або сплатити вартість послуг з утримання майданчика для платного паркування транспортних засобів за час фактичного паркування;
  - дотримуватись чистоти і порядку на майданчиках для паркування транспортних засобів та прилеглій території.
  6.4. Суб'єкти господарювання залучають агентів для виконання таких зобов’язань:
  - утримувати територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування транспортних засобів у належному технічному та санітарному стані;
  - повідомляти уповноваженому підрозділу Державтоінспекції про виявлені порушення цих Правил;
  - здійснювати контроль за своєчасною сплатою вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - інших зобов'язань, передбачених цими Правилами та (або) умовами конкурсу.
  Крім того, з метою забезпечення охорони власності агенти повідомляють уповноважені органи про виявлені факти пошкодження або загрози пошкодження власності територіальної громади міста та інших осіб.

  7. Сплата за паркування транспортних засобів

  7.1. Паркування може бути платним або безоплатним відповідно до рішення органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання.

  7.2. Під час паркування на майданчику для платного паркування транспортних засобів користувач сплачує вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів згідно з тарифом, установленим виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, у порядку і межах, визначених законодавством, з урахуванням переліку основних послуг.
  7.3. Сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів здійснюється:
  - шляхом придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначаються дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування транспортних засобів;
  - готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в'їзний та виїзний термінали.
  У разі сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через автоматичний в'їзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначено час в'їзду на майданчик для паркування транспортних засобів, та сплачує за час паркування на автоматичному виїзному терміналі відповідно до паркувального талона з отриманням фіскального чека.
  Сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів підтверджується одним платіжним документом.
  7.4. Сплата вартості послуг з утримання майданчика для платного паркування транспортних засобів здійснюються користувачем у порядку та формі, визначених суб'єктом господарювання, який організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування транспортних засобів. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено, для оплати за додатковий час паркування або звільнення місця для паркування.
  7.5. За паркування транспортних засобів протягом перших 15 хвилин розміщення транспортного засобу на місцях для паркування з користувачів не стягується вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на усіх майданчиках для паркування транспортних засобів.

  8. Пільги щодо користування місцями для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування транспортних засобів

  8.1. Право безоплатного паркування на місцях для паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування транспортних засобів мають:
  - користувачі службових та спеціальних транспортних засобів із службовими державними номерними знаками під час виконання прямих


  службових обов'язків у зоні майданчиків для платного паркування транспортних засобів;
  - користувачі транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди війни, інваліди з дитинства, інваліди I-II групи опорно-рухового апарату, учасники бойових дій, постраждалі І-ІІ категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, за умови розміщення на лобовому склі транспортного засобу відповідного розпізнавального знака.
  8.2. Зазначені в п. 8.1 цих Правил користувачі паркують транспортні засоби на спеціально позначених дорожніми знаками та розміткою місцях для пільгового розміщення транспортних засобів.
  8.3. На місцях для паркування, облаштованих для паркування транспортних засобів користувачів, зазначених в п. 8.1 цих Правил, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.
  8.4. Пільги щодо користування місцями для паркування транспортних засобів для користувачів, зазначених в п. 8.1 цих Правил, розповсюджуються на усі майданчики для платного паркування транспортних засобів, враховуючи ті, що обладнані паркувальними автоматами і автоматичними в'їзними та виїзними терміналами.
  9. Службові парковки

  9.1. Службова парковка – це майданчик для паркування транспортних засобів, які належать юридичним особам, їх філіям (відділенням, представництвам), фізичним особам-підприємцям, установам, організаціям, їх співробітникам, та (або) відвідувачам, що розміщений безпосередньо біля об’єкта нерухомого майна, у якому зазначена юридична особа, її філія (відділення, представництво), фізична особа-підприємець, установа, організація веде свою діяльність.
  9.2. Місцем розташування службової парковки може бути земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях.
  9.3. Визначення майданчика для паркування транспортних засобів за окремою адресою службовою парковкою здійснюється у встановленому порядку департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, а також за погодженням з уповноваженим підрозділом Державтоінспекції згідно з місцевими правилами забудови.
  Визначення майданчика для паркування транспортних засобів за окремою адресою службовою парковкою здійснюється виключно за письмовим зверненням про це до департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради юридичної особи, її філії (відділення, представництва), фізичної особи-підприємця, установи, організації, яка у подальшому має намір організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на такій службовій парковці.

  9.4. Службові парковки є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.
  9.5. Балансоутримувачі службових парковок, які є об’єктами благоустрою комунальної форми власності, визначаються на конкурсних засадах у загальному порядку, затвердженому рішенням міської ради, для визначення балансоутримувачів майданчиків для паркування транспортних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.
  9.6. Балансоутримувач – переможець конкурсу обліковує на своєму балансі службову парковку, яка є об’єктом благоустрою комунальної форми власності, на підставі протоколу конкурсної комісії (про визначення його переможцем).
  9.7. Організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на службових парковках суб'єкти господарювання, які визначаються на конкурсних засадах.
  9.7.1. Балансоутримувач протягом 10 календарних днів з дати обліку на балансі службової парковки, яка є об’єктом благоустрою комунальної форми власності, ініціює проведення конкурсу для визначення суб’єкта господарювання, який уповноважений організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на службовій парковці (в тому числі здійснювати обладнання і утримання службової парковки).
  9.7.2. Конкурс проводиться серед юридичних осіб, їх філій (відділень, представництв), фізичних осіб-підприємців, установ, організацій, які ведуть свою діяльність в об’єкті нерухомого майна, біля якого безпосередньо розташована службова парковка, та які мають намір розміщувати на службовій парковці власні транспортні засоби, транспортні засоби своїх співробітників та (або) відвідувачів. Конкурс здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення агентів (додаток 2), з урахуванням особливостей щодо учасників конкурсу, встановлених у цьому підпункті.
  9.7.3. Переможець конкурсу отримує в департаменті транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради свідоцтво про реєстрацію стосовно відповідної службової парковки, за формою (додаток 1). Крім того, переможець конкурсу укладає договір з балансоутримувачем щодо порядку використання службової парковки, договір має містити забов’язання щодо виконання всіх умов конкурсу.
  Юридична особа, її філія (відділення, представництво), фізична особа-підприємець, установа, організація має право здійснювати паркування транспортних засобів на службовій парковці з моменту отримання в департаменті транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради зазначеного свідоцтва про реєстрацію стосовно такої службової парковки та укладання договору з балансоутримувачем.
  9.8. Експлуатація службової парковки може бути заборонена або тимчасово зупинена за рішенням виконавчого комітету міської ради у випадках виконання робіт з ремонту, реконструкції вулично-дорожньої мережі, зміни схеми організації дорожнього руху або містобудівної ситуації, а також у разі порушення юридичною особою, її філією (відділенням, представництвом), фізичною особою-підприємецем, установою, організацією цих Правил.
  9.9. Суб’єкт господарювання, який забезпечує функціонування службової парковки, справляє та перераховує до бюджету міста збір за місця для

  паркування транспортних засобів у порядку, визначеному відповідним рішенням міської ради.

  10. Відповідальність користувачів та контроль
  за виконанням цих Правил

  10.1. У разі, коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно суб'єкта господарювання, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність згідно із законом.
  10.2. Користувач під час паркування на майданчику для платного паркування транспортних засобів несе встановлену чинним законодавством відповідальність за повну або часткову несплату вартості надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.
  10.3. Представники суб'єктів господарювання та (або) представники агентів можуть засвідчити відсутність платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу за допомогою фотозйомки.
  10.4. Якщо користувач відмовився сплатити вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, представник суб'єкта господарювання або представник агента складає відповідний акт за формою, встановленою Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, який підписують два свідки, користувач та особа, яка складала акт, і усуває перешкоду для виїзду транспортного засобу з майданчика. У такому разі питання сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів вирішується у судовому порядку.
  10.5. Представники суб'єктів господарювання та (або) представники агентів повідомляють уповноважений підрозділ Державтоінспекції про виявлені порушення цих Правил та (або) Правил дорожнього руху.
  10.6. Уповноважений підрозділ Державтоінспекції МВС відповідно до чинного законодавства здійснюють контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримують транспортний засіб шляхом блокування або доставляють транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху) на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання.
  10.7. Для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам, у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства від протиправних посягань, у сфері правовідносин, пов’язаних з паркуванням транспортних засобів у місті Дніпропетровську, працівниками

  суб'єктів господарювання та (або) агентів можуть бути створені на добровільних засадах за місцем роботи громадські формування з охорони громадського порядку (далі – громадські формування) відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
  10.8. Громадські формування проводять свою діяльність під контролем правоохоронних органів, у тому числі шляхом спільного з працівниками правоохороних органів патрулювання майданчиків для паркування транспортних засобів, а також вжиття спільно з працівниками правоохоронних органів заходів для припинення адміністративних правопорушень (включаючи порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів).
  10.9. Члени громадських формувань зобов'язані:
  - доставляти в правоохоронні органи, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу міської ради осіб, які вчинили порушення цих Правил та (або) Правил дорожнього руху, з метою припинення правопорушення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим;
  - надавати у межах наданих їм прав допомогу представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;
  - виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством.
  10.10. Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського формування мають право:
  - вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення порушень цих Правил та Правил дорожнього руху, припинення інших порушень громадського порядку;
  - у разі порушення водіями цих Правил та (або) Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів для припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;
  - спільно з працівниками правоохоронних органів затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;
  - складати протоколи про адміністративні правопорушення;
  - застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони;

  - інші права, передбачені чинним законодавством.
  10.11. За порушення цих Правил винні особи можуть бути притягнуті у встановленому чинним законодавством порядку до адміністративної відповідальності також за ст. 152 Кодексу України про адміністритвні правопорушення.
  У зазначених справах про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати:
  - уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ;
  - посадові особи суб’єкта господарювання, уповноважені на те виконавчим комітетом міської ради;
  - члени громадського формування.
  Протоколи про адміністративні правопорушення надсилаються відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення органу, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.

  11. Заключні положення

  11.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Дніпропетровської міської ради, виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, розпоряджень посадових осіб органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх компетенції.
  11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з паркуванням транспортних засобів у місті Дніпропетровську, вирішуються у встановленому законодавством порядку.


  Додаток 1
  до Правил паркування
  транспортних засобів
  у м. Дніпропетровську

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
  ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

  СВІДОЦТВО
  про реєстрацію
  майданчика для паркування транспортних засобів
  у м. Дніпропетровську
  Найменування (ПІБ) юридичної (фізичної) особи ___________________

  __________________________________________________ ___________

  Адреса місцезнаходження (реєстрація) ___________________________

  Керівник __________________________________________________ ___

  Адреса майданчика ___________________________________________

  Тип (вид) майданчика __________________________________________

  Площа майданчика _____________________________________________

  Кількість місць для паркування __________________________________

  Режим роботи майданчика ______________________________________

  Підстави видачі _______________________________________________

  Дата видачі _______________

  Термін дії ________________  Директор департаменту ______________
  М.П.


  Додаток 2
  до Правил паркування транспортних засобів у
  м. Дніпропетровську

  ПОРЯДОК
  організації та проведення конкурсу з визначення агентів

  1. Загальні положення

  1.1. Порядок проведення конкурсу з визначення агентів (надалі - Порядок) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» і Правил паркування транспортних засобів у місті Дніпропетровську, з метою впорядкування організації та проведення конкурсів з визначення підприємств, установ, організацій (далі - агенти), які залучаються балансоутримувачами майданчиків для паркування транспортних засобів для забезпечення паркування транспортних засобів.
  За цим Порядком також організовуються та проводяться конкурси з визначення підприємств, установ, організацій, які залучаються балансоутримувачами для утримання та своєчасного ремонту майданчиків для паркування транспортних засобів. В такому випадку вимоги до учасників конкурсу визначаються конкурсною комісією одночасно з визначенням умов конкурсу.
  1.2. Департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради виступає організатором конкурсу і здійснює матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу та роботи конкурсної комісії.
  1.4. Конкурс з визначення агентів (надалі - конкурс) проводиться за ініціативою балансоутримувача майданчику для паркування транспортних засобів.
  1.5. Конкурс полягає у визначенні агента, який відповідає всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, надав пропозиції про найменший розмір плати за надані ним послуги та ліпші умови забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування.
  1.6. Учасниками конкурсу можуть бути підприємства, установи, організації, що мають відповідну ліцензію на право надання послуг з охорони власності, досвід роботи з надання таких послуг не менше 2 років, мають необхідну матеріально-технічну базу, спеціалістів необхідної кваліфікації.

  2.Умови конкурсу

  2.1. Інформація про проведення конкурсу формується і публікується в газеті «Наше місто» департаментом транспорту та зв’язку міської ради не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення конкурсу.
  2.2. Всі умови конкурсу визначаються конкурсною комісією.


  2.3. Опублікована інформація про майданчик для паркування, для забезпечення паркування транспортних засобів на якому підлягає залученню за конкурсом агент, повинна містити такі відомості:
  - найменування організатора конкурсу, його юридична адреса, посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками, номер телефону, місце отримання документації від учасників конкурсу та час роботи;
  - назва та відомості про майданчик для паркування, його місцезнаходження, загальну площу, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, режим роботи, розмір плати за паркування транспортних засобів;
  - найменування балансоутримувача майданчика для паркування, його юридична адреса, номер телефону;
  - кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;
  - дата, час та місце проведення конкурсу;
  - основні вимоги до конкурсантів;
  - основні вимоги до умов матеріально-технічної бази, спеціалістів необхідної кваліфікації;
  - термін, на який буде залучатися агент;
  - інформацію щодо осіб, які не допускаються до участі в конкурсі;
  - інші додаткові умови, визначені комісією.
  2.4. Для участі в конкурсі учасники подають до департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради заяву про участь у конкурсі за формою, встановленою організатором конкурсу, та документи:
  - копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, посвідчену нотаріально;
  - копії установчих документів, посвідчені нотаріально;
  - копію довідки ЄДРПОУ, посвідчену нотаріально;
  - копію ліцензії на право надання послуг з охорони власності, посвідчену нотаріально;
  - оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство (реквізити, керівництво, досвід діяльності, матеріально-технічну базу, спеціалістів тощо);
  - відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу;
  - пропозиції щодо виконання умов конкурсу.
  2.5. Додаткові відомості та документи, які вимагаються конкурсною комісією, надаються за згодою заявника.
  2.6. Усі учасники конкурсу подають зобов'язання щодо виконання умов конкурсу.
  2.7. Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу або особистим підписом, і не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані конкурсною комісією. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на

  засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.
  2.8. Конкурсна комісія має право відмовити особі брати участь у конкурсі, якщо подані нею матеріали не відповідають вимогам цього Порядку та умовам конкурсу.
  2.9. Приймання заяв на участь у конкурсі здійснюється з дати опублікації оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв - за 3 дні до дати проведення конкурсу, визначеної в публікації.
  2.10. Відомості про учасників конкурсу заносяться у книгу реєстрації
  окремо щодо кожного майданчика для паркування, який вноситься на конкурс.
  2.11. Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
  2.12. Після опублікування інформаційного повідомлення департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради забезпечує надання можливості потенційним учасникам конкурсу попередньо ознайомитися з майданчиком для паркування.
  2.13. До початку проведення конкурсу кожен учасник повинен бути ознайомлений з правилами проведення конкурсу.

  3. Конкурсна комісія

  3.1. Конкурс проводиться комісією з визначення агентів (далі — конкурсна комісія).
  3.2. Конкурсна комісія визначається в складі 7 (семи) осіб. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які є учасниками конкурсу. Склад конкурсної комісії затверджується департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства та зв’язку.
  3.3. Кожен член комісії, що увійшов до її складу, при прийнятті рішень має один голос.
  3.4. Перед проведенням кожного конкурсу департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради листом (телефонограмою) повідомляє про проведення конкурсу членів конкурсної комісії.
  3.5. Конкурсна комісія у дводенний термін після її створення визначає
  умови та процедуру проведення конкурсів, які затверджуються відповідним протоколом.
  3.6. Основними функціями конкурсної комісії є:
  - визначення умов та термінів проведення конкурсів;
  - ознайомлення учасників конкурсу із запропонованими майданчиками для паркування;
  - приймання від учасників конкурсу заяв на участь у ньому;
  - вимагання додаткових відомостей та документів від учасників
  конкурсу в разі необхідності;
  - реєстрація поданих заяв;

  - розгляд пропозицій учасників конкурсу;
  - протокольне визначення переможця конкурсу.
  3.7. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право звертатися до
  підприємств, установ, закладів міста за консультаціями та щодо надання
  необхідних даних, зокрема про майданчики для паркування.
  3.8. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова
  конкурсної комісії.
  Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:
  - скликає засідання комісії;
  - головує на засіданнях;
  - має право давати доручення членам комісії;
  - організовує підготовку матеріалів на її розгляд;
  - має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення
  переможця конкурсу голоси членів комісії розділились порівну.
  У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, визначений головою конкурсної комісії.
  3.9. Секретар конкурсної комісії:
  - за дорученням голови конкурсної комісії сповіщає її членів про проведення засідань конкурсної комісії та порядок денний;
  - реєструє подані на конкурс документи у журналі обліку;
  - веде реєстрацію вхідної та вихідної документації;
  - доводить до відома голови конкурсної комісії інформацію щодо стану підготовки до проведення конкурсу;
  - оформлює протоколи засідань конкурсної комісії;
  - виконує інші доручення голови конкурсної комісії.
  3.10. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в
  ньому не менше 4 членів комісії.
  3.11. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається
  переможець, згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями його учасників.
  3.12. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право заслухати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Відповідальні працівники департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
  - про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
  - яка міститься у документах, наданих учасниками конкурсу;
  - про режим роботи та склад конкурсної комісії.
  3.13. Комісія визначає переможця конкурсу відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти», голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
  3.14. Функції конкурсної комісії щодо кожного окремого об’єкта припиняються:


  - у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;
  - у разі проведення конкурсу - з дати укладання балансоутримувачем договору з переможцем конкурсу, а якщо договір не буде укладено - на підставі наказу, виданого департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради.

  4. Порядок проведення конкурсу та оформлення його результатів

  4.1. Конкурсна комісія визначає переможця за найкращими пропозиціями, відповідно до п. 1.5 цього Порядку.
  Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді щодо участі в забезпеченні охорони громадського порядку на території міста; тощо.
  4.2. За результатами конкурсу визначається переможець, про що
  повідомляється всім учасникам конкурсу відразу після його завершення.
  У разі надходження заяви лише від одного учасника, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, з особою, яка її подала, балансоутримувачем укладається договір. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся. Інформація про учасника конкурсу та умови конкурсу по цьому майданчику для паркування відображаються в протоколі.
  4.3. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається
  протокол, у якому зазначаються такі відомості:
  - відомості про учасників;
  - умови конкурсу;
  - пропозиції учасників конкурсу;
  - обґрунтування вибору переможця конкурсу;
  - результати конкурсу.
  4.4. Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії, які взяли участь у голосуванні, і затверджується головою комісії у день проведення конкурсу. Результати конкурсу публікуються департаментом транспорту та зв’язку міської ради у газеті «Наше місто».
  4.5. Департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради протягом 20 календарних днів з дати проведення конкурсу забезпечує укладання балансоутримувачем з переможцем конкурсу договору, який обов’язково має містити забов’язання агента щодо виконання всіх умов конкурсу.
  4.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору з балансоутримувачем конкурс проводиться повторно.
  4.7. Конкурсна документація зберігається департаментом транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради протягом терміну дії договору та не підлягає поверненню учасникам конкурсу

  http://www2.dniprorada.gov.ua/rishen...nnja/3860.html
  Шануймося, браття, бо ми того варті !!!

 2. #2

  Аватар для unknown
  Информация  Цитата


  Сообщение от bazar76 Посмотреть сообщение
  9. Службові парковки

  9.1. Службова парковка – це майданчик для паркування транспортних засобів, які належать юридичним особам, їх філіям (відділенням, представництвам), фізичним особам-підприємцям, установам, організаціям, їх співробітникам, та (або) відвідувачам, що розміщений безпосередньо біля об’єкта нерухомого майна, у якому зазначена юридична особа, її філія (відділення, представництво), фізична особа-підприємець, установа, організація веде свою діяльність.

  вопрос - а как регулируется законодательно существование этих самых служебных парковок?:) и каким образом они отличаются от других? возможна ли парковка других авто? не клиентов этого СПД? и т.д.?:) в одноименной постанове КМУ - нет ни слова о "Служебных парковках", равно и как в законе "Про дорожній рух"

 3. #3

  Аватар для Maksi
  Информация
  кстати интересная штука. Кто и на основании чего придумал про служебные парковки?

 4. #4
  Администратор
  Аватар для bazar76
  Информация
  Цитата Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
  возможна ли парковка других авто? не клиентов этого СПД? и т.д.?:)
  Ну запрета я в документе не видел, значит можно там парковатся.
  Цитата


  Сообщение от Maksi Посмотреть сообщение
  Кто и на основании чего придумал про служебные парковки?
  Ну ваще наша рада может принимать решения не протеворечащёё постанове Кабмина, вот и приняла... правда и я в нём не увидел противоречий...
  Шануймося, браття, бо ми того варті !!!

 5. #5

  Аватар для unknown
  Информация  Цитата


  Сообщение от bazar76 Посмотреть сообщение
  Ну запрета я в документе не видел, значит можно там парковатся.
  тогда что делать с лицами, орущими, чтобы немедленно убрали авто, хватающими за руки и угрожающими что я свое авто найду без колес?:)
  и это в центре города...

  +табличка к знаку не по ГОСТу :) цветная и с рисунками...

  ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:06 ----------
  Цитата


  Сообщение от bazar76 Посмотреть сообщение

  Ну ваще наша рада может принимать решения не протеворечащёё постанове Кабмина, вот и приняла... правда и я в нём не увидел противоречий...
  а как обычному водителю узнать, что места на парковке куплены?:) таблички "для клиентов ресторана" в правилах нет, т.е. по идее её можно игнорировать... так?

 6. #6
  Администратор
  Аватар для bazar76
  Информация
  Цитата Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
  тогда что делать с лицами, орущими, чтобы немедленно убрали авто, хватающими за руки и угрожающими что я свое авто найду без колес?:)
  Включать камеру, записать всё на видео, вызвать милицию и написать заяву о том что Вам угражали. Тех чудиков попустит сразу...

  Цитата Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
  т.е. по идее её можно игнорировать... так?
  Именно так, если не действует то выполнить пункт первый моего поста.

  Был у меня такой сегодня, намекал что наркоманы тут ходят, машины портят и тд.... ща выложу видео...
  Шануймося, браття, бо ми того варті !!!

 7. #7

  Аватар для unknown
  Информация  Цитата


  Сообщение от bazar76 Посмотреть сообщение
  Включать камеру, записать всё на видео, вызвать милицию и написать заяву о том что Вам угражали. Тех чудиков попустит сразу...
  вы всегда, когда выходите из машины включаете камеру?:)
  как правило, после включения камеры человек начинает говорить иначе... и уже ни за что не намекнет на порчу имущества

 8. #8

  Аватар для BMW_M5
  Информация
  не поверите, (хотя может для кого-то не новость) возле ЦУМа на "типа парковке" табличка не соответствует ПДД, там монетки "10 20 50"

 9. #9

  Аватар для Maksi
  Информация
  кинь видео сюжет Знака оклику человеку

 10. #10
  Администратор
  Аватар для bazar76
  Информация  Цитата


  Сообщение от Maksi Посмотреть сообщение
  кинь видео сюжет Знака оклику человеку
  Так пусть просто статью у нас посмотрит, там и видео есть..
  http://zovzakona.org/content.php?zov=348-parkovkiz

  Цитата Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
  вы всегда, когда выходите из машины включаете камеру?:)
  Когда вижу или знаю что сейчас придёт вымогатель ДА. ))))
  Шануймося, браття, бо ми того варті !!!


 
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
Вверх