+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
 1. #1

  Аватар для Maksi
  Информация

  Ст.122 ч.1 (Нарушение знака "Движение без остановки запрещено")

  Примеры исковых заявлений в суд по обжалованию постановлений по ст.122 ч.1. Нарушение требований знака 2.2 ("Движение без остановки запрещено")


  Скрытый текст

  До ********* районного суду м. **********
  вул. ***************
  м. **************
  ***(індекс)

  Позивач:
  *************** (ваші данні)
  м.**************, вул.****
  ****(індекс)
  Тел. 77777777
  Електронної адреси немає

  Відповідач 1:
  УДАI УМВС України в Житомирськiй областi
  вул.Щорса, 96, м.Житомир, 10031
  тел. (0412) 47-39-15
  Електронної адреси немає

  Відповідач 2:
  Інспектор ДПС ВДПС ДАІ
  *****(фио)
  УДАI УМВС України в Житомирськiй областi
  вул.Щорса, 96, м.Житомир, 10031
  тел. (0412) 47-39-15
  Електронної адреси немає


  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
  про визнання дій відповідача протиправними та про скасування постанови про адміністративне правопорушення від 17.02.2011р. АМ1 № 042583
  відповідно до ч.5 ст. 288 КУпАП від сплати держмита звільнено

  Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст.288 ч.3 КУпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного (прирівняного до нього) суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи, і не містить виключення для постанов, винесених у загальному порядку.
  Постановою інспектора ДПС ************(фио) від 17.02.2011р. АМ1 № 042583, мене було визнано винним у нібито скоєнні мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП та накладено штраф у розмірі **********(сума прописом) гривень.
  Постанову АМ1 №042583 від 17.02.2011р. винесено щодо мене нібито за порушення мною вимог дорожнього знаку 2.2 „Проїзд без зупинки заборонено”.
  Стаття 288 ч.3 КУпАП прямо передбачає право особи оскаржити до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи, і не містить виключення для постанов, винесених у загальному порядку.
  Вважаю постанову АМ1 №042583 від 17.02.2011р. необґрунтованою та такою що не відповідає нормам КУпАП.
  Стаття 268 КУпАП вказує, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі, - що було порушено при винесенні вказаної постанови.
  Хочу звернути увагу суду, що під час складання адміністративного протоколу мною було заявлено клопотання про перенесення розгляду справи, що і було мною зроблено запис в поясненнях до протоколу. Але інспектор ДПС ДАІ ********(фио) відхилив моє клопотання, мотивуваши це тим, що він не є юристом і „нічого в цьому не розуміє” і все одно виніс постанову про притягнення мене до адміністративної відповідальності.

  Під час винесення постанови не дотримано вимоги статей 245, 276, 278, 279, 280 КУпАП, відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи.
  При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законом встановлено адміністративну відповідальність. Таким чином вважаю постанову АМ1 №042583 від 17.02.2011р. незаконною та такою, що підлягає скасуванню.
  У протоколі про адміністративне правопорушення та постанові відсутні належні докази порушення мною вимог дорожнього знаку 2.2 „Проїзд без зупинки заборонено”.
  Відповідно до ч.2 ст.71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача…
  Однією з найважливіших основ права на захист є презумпція доброчинності громадянина та її юридичний варіант — презумпція невинуватості. Вона полягає у тому, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, вважається невинною доти, доки інше не буде доведено і зафіксовано у встановленому законом порядку. Звідси випливає також, що обов'язок доказування покладено на обвинувача. З презумпції невинуватості випливає і таке важливе положення: будь-який сумнів тлумачиться на користь особи, яка притягається до відповідальності.

  Статтею 251 КУпАП встановлено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами.
  Разом з тим, положення даної статті вказує на те, що належними доказами можуть бути також показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.
  П. 16.5.3 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС затвердженої Наказом №111 Міністерства внутрішніх справ України від 27.03.2009р. регламентує дії працівників ДПС при порушенні учасником дорожнього руху вимог ПДР, а саме:

  п. 16.5.3 Встановлює та фіксує дані свідків та очевидців протиправних дій особи;

  Тож інспектор ДАІ керувався своїми домислами замість доказів при винесенні протоколу та постанови, не залучивши свідків та не отримавши їх пояснень, що також вказує на факт відсутності порушення з мого боку.
  Вищезазначене свідчить про порушення інспектором ДАІ *************як ст.251 КУпАП (що було зазначено вище) так і п.п. 6.2, 12.4 зазначеної Інструкції, а саме:
  п. 6.2 Досконало знати ПДР, цю Інструкцію, інші нормативно-правові акти у сфері безпеки дорожнього руху та свої функціональні обов’язки;
  п. 12.4 Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні знати:
  ...
  вимоги законодавства, які регламентують діяльність Державтоінспекції МВС;
  ...
  Стаття 254 КУпАП визначає, що протокол про адміністративне правопорушення складається в разі його вчинення, але оскільки адміністративне правопорушення не було зафіксоване належним чином, як того вимагає чинне законодавство, з врахуванням допущених порушень під час складання протоколу він не може бути належним доказом моєї вини, складений з грубими порушенням чинного законодавства і за таких обставин відповідно до п.1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не могло бути розпочато у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
  П. 4 ст. 278 КУпАП вказує, що орган (посадова особа) під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує чи витребувано необхідні додаткові матеріали, що також не було виконано ІДПС ВДАІ.
  Інспектор ДПС **************. не ознайомив мене з моїми правами та обов’язками під час складання зазначеного протоколу, чим лишив мене права користуватися правовою допомогою, заявляти клопотання та надати документи, які передбачені ст. 33 КУпАП, що в свою чергу спричинило неправильне та необґрунтоване рішення по справі.
  У випадку, якщо припустити скоєння мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП, а саме порушення мною вимог дорожнього знаку 2.2 „Проїзд без зупинки заборонено”, то складання щодо мене протоколу та постанови про адміністративне правопорушення також є неправомірним з таких обставин.
  Стаття 268 КУпАП вказує, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі, - що було порушено при винесенні вказаної постанови.
  Слід зазначити, що розгляд справи на місці, без підготовки та надання мені часу для звернення за правовою допомогою, подання документів, які характеризують особу, інших доказів по справі, - не тільки порушує мої права, передбачені ст.268 КУпАП, але й призводить до того, що при винесенні постанови не враховано особу, матеріальний стан та інші обставини, які слід враховувати при призначенні адміністративного стягнення відповідно до ст.33 КУпАП. За таких умов мої права при такому розгляді справи грубо порушено.
  На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 283, 287, 288, 289, 291, 292, 293 КУпАП, та ст. 6, 17, 18, 65, 69, 70, 71, 104, 105, 106 КАС України.

  ПРОШУ:

  1. Призупинити дію постанови АМ1 № 042583 по справі про адміністративне правопорушення від 17.02.2011р.
  2. Визнати дії інспектора дорожньо-патрульної служби **********(фио) протиправними.
  3. Скасувати постанову АМ1 № 042583 по справі про адміністративне правопорушення від 17.02.2011р.
  4. Адміністративну справу стосовно мене у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП закрити за відсутністю в діях складу такого правопорушення.

  Додатки:
  1. Копії позовної заяви на 4 арк – 3 шт
  2. Копії постанови в справі про адміністративне правопорушення від
  20.05.2011 р - 3 шт.
  3. Копії протоколу про адміністративне правопорушення від 20.05.2011 – 3 шт.
  4. Копії паспорту – 3 шт.
  5. Копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 3 шт
  Дата, підпис.

 2. #2

  Аватар для Maksi
  Информация

  улучшено

  До ********* районного суду м. **********
  вул. ***************
  м. **************
  ***(індекс)

  Позивач:
  *************** (ваші данні)
  м.**************, вул.****
  ****(індекс)
  Тел. 77777777
  Електронної адреси немає

  Відповідач 1:
  УДАI ГУМВС України у м. Дніпропетровськ
  м. Дніпропетровськ, вул. Троїцька 2-а, 49070
  056 745-23-17
  Інші засоби зв’язку невідомі

  Відповідач 2:
  Карпенко Роман Миколайович
  молодший сержант міліції, інспектор ДПС
  УДАI ГУМВС України у м. Дніпропетровськ
  м. Дніпропетровськ, вул. Троїцька 2-а, 49070
  056 745-23-17
  Інші засоби зв’язку невідомі


  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
  про визнання протиправною та скасування
  постанови про притягнення до адміністративної відповідальності
  серія АЕ №405151 від 31 липня 2011 року

  Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст. 288 ч.3 КпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи. Відповідно до ч.5 ст. 288 КУпАП від сплати держмита звільнено

  31 липня 2011 року посадовою (службовою) особою Карпенко Романом Миколайовичом (надалі за текстом – Інспектор) стосовно мене було винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності серія АЕ №405151, передбачене ч. 1 ст.122 КУпАП України "Про адміністративні правопорушення" за нібито те, що я не виконала вимоги знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено», проїхала нібито не зупинившись, та було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 260,00 грн. (двісті шістьдесят гривень 00 коп.).
  Із зазначеною постановою не погоджуюсь, оскільки вона винесена з порушенням норм права, є незаконною, у зв’язку з чим підлягає скасуванню з наступних підстав:

  31.07.2011 року я, ************, керуючи власним автомобілем Бентлі Контіненталь, державний номер АЕ 0001 ТТ, рухалась по вул. Гоголя, що в м. Дніпропетровськ. Під”їзжаючи до перехрестя з вул. Паторжинського, я побачила знак 2.2, який нещодавно був оновлений(зроблено кріплення з виносом для ще більшої видимості), та зупинилась перед ним, виконуючи його вимоги. Проїхавши перехрестя та не порушуючи при цьому ПДР, я була зупинена інспектором ДАІ. Я зупинилась згідно вимог Правил Дорожнього руху, інспектор ДАІ, підійшов до мене та виказав вимогу передати йому водійське посвідчення та реєстраційний документ на транспортний засіб та звинуватив мене у допущенні порушення Правил дорожнього руху, а саме порушення вимог дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено», про що був складений протокол серія АЕ №460480 від 31.07.2011 року, згідно якого мене притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.122 КУпАП.
  Перед складанням протоколу я зазначила інспектору ДАІ про те, що зі мною в автомобілі знаходились свідки тому, що я чітко виконувала вимоги дорожнього знаку 2.2, але інспектор відмовився вносити свідків з моєї сторони до протоколу мотивувавши це тим, що «они заинтересованные лица».

  Прошу суд ****************** визнати свідками подій того дня.

  Хочу звернути увагу суду, що в самому протоколі та в постанові відсутні посилання на об'єктивні докази, які б підтверджували мою вину. Інспектор мені таких доказів теж не надав. Тобто, наразі, маємо лише суб'єктивну думку самого інспектора, яка нічим не підтверджена і вина моя, як того вимагає законодавство при винесенні постанови, не доведена. Суб’єктивна думка чи припущення інспектора ДПС, а також його бажання за будь-яких умов притягнути мене до адміністративної відповідальності, не можуть буди належними та достатніми доказами, що підтверджують вчинення мною адміністративного правопорушення.
  Я завжди виконую вимоги Правил Дорожнього Руху і на місці нібито порушення, я рухалась з дотриманням вимог правил дорожнього руху та чітко виконала вимоги знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено».

  Згідно статті 251 КУпАП України: Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами".
  Інспектор в порушення цієї статті КУпАП, не встановив ніяких інших доказів моєї вини, окрім своїх особистих, нічим не підкріплених, обвинувачень, чим порушив вимоги статті 252 щодо всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

  Разом з тим, положення даної статті вказує на те, що належними доказами можуть бути також показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.
  П. 16.5.3 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС затвердженої Наказом №111 Міністерства внутрішніх справ України від 27.03.2009р. регламентує дії працівників ДПС при порушенні учасником дорожнього руху вимог ПДР, а саме:

  п. 16.5.3 Встановлює та фіксує дані свідків та очевидців протиправних дій особи;

  Тож інспектор ДАІ керувався своїми домислами замість доказів при винесенні протоколу та постанови, не залучивши свідків та не отримавши їх пояснень, що також вказує на факт відсутності порушення з мого боку.
  Вищезазначене свідчить про порушення інспектором ДАІ Карпенко Романом Миколайовичом як ст.251 КУпАП (що було зазначено вище) так і п.п. 6.2, 12.4 зазначеної Інструкції, а саме:
  п. 6.2 Досконало знати ПДР, цю Інструкцію, інші нормативно-правові акти у сфері безпеки дорожнього руху та свої функціональні обов’язки;
  п. 12.4 Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС, повинні знати:
  ...
  вимоги законодавства, які регламентують діяльність Державтоінспекції МВС;
  ...
  Стаття 254 КУпАП визначає, що протокол про адміністративне правопорушення складається в разі його вчинення, але оскільки адміністративне правопорушення не було зафіксоване належним чином, як того вимагає чинне законодавство, з врахуванням допущених порушень під час складання протоколу він не може бути належним доказом моєї вини, складений з грубими порушенням чинного законодавства і за таких обставин відповідно до п.1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не могло бути розпочато у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
  П. 4 ст. 278 КУпАП вказує, що орган (посадова особа) під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує чи витребувано необхідні додаткові матеріали, що також не було виконано ІДПС ВДАІ.
  Інспектор ДПС Карпенко Роман Миколайович не ознайомив мене з моїми правами та обов’язками під час складання зазначеного протоколу, чим лишив мене права користуватися правовою допомогою, заявляти клопотання та надати документи, які передбачені ст. 268 КУпАП, що в свою чергу спричинило неправильне та необґрунтоване рішення по справі.

  Слід зазначити, що розгляд справи на місці, без підготовки та надання мені часу для звернення за правовою допомогою, подання документів, які характеризують особу, інших доказів по справі, - не тільки порушує мої права, передбачені ст.268 КУпАП, але й призводить до того, що при винесенні постанови не враховано особу, матеріальний стан та інші обставини, які слід враховувати при призначенні адміністративного стягнення відповідно до ст.33 КУпАП. За таких умов мої права при такому розгляді справи грубо порушено.
  На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 283, 287, 288, 289, 291, 292, 293 КУпАП, та ст. 6, 17, 18, 65, 69, 70, 71, 104, 105, 106 КАС України.

  ПРОШУ СУД:

  1. Призупинити дію постанови АЕ № 405151 по справі про адміністративне правопорушення від 31.07.2011р.
  2. Визнати дії інспектора дорожньо-патрульної служби Карпенко Романа Миколайовича протиправними.
  3. Скасувати постанову АЕ № 405151 по справі про адміністративне правопорушення від 31.07.2011р.
  4. Адміністративну справу стосовно мене у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП закрити за відсутністю в діях складу такого правопорушення.

  Додатки:
  1. Копії позовної заяви на 3 арк – 3 шт
  2. Копії постанови в справі про адміністративне правопорушення від
  31.07.2011 р - 3 шт.
  3. Копії протоколу про адміністративне правопорушення від 31.07.2011 – 3 шт.
  4. Копії паспорту – 3 шт.
  5. Копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 3 шт
  Дата. підпис


 
+ Ответить в теме

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
Вверх