Примеры исковых заявлений в суд по обжалованию постановлений по ст.122 ч.1. Нарушение пункта правил 15.9. Стоянка на выезде с прилегающей территории.


Скрытый текст

До
Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровск
49000, пр.Карла Маркса, 57
Тел.(056) 744 21 26


Позивач:
*************** (ваші данні)
м.**************, вул.****
****(індекс)
Тел. 77777777
Електронної адреси немає

Відповідач 1:
УДАI УМВС України в Дніпропетровській областi
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 9
Тел(056) 744 71 70
Електронної адреси немає

Відповідач 2:
Інспектор Солонянського ДПС ВДПС ДАІ
Рибачук Олександр Олексійович
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 9
Тел(056) 744 71 70
Електронної адреси немає

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання протиправною та скасування постанови про накладення
адміністративного стягнення за порушення Правил дорожнього руху
України, від 26.02.11 року серія АЕ1№ 288214, та скасування протоколу від 26.02.11 року серія АЕ1№ 338140
Цей позов підлягає розгляду в судах на підставі ст.288 ч.3 КУпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного (прирівняного до нього) суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи.
Інспектором Солонянського ДПС ВДПС ДАІ Дніпропетровської області Рибачуком Олександром Олексійовичом складен протокол про адміністративне правопорушення від 26.02.11 року серія АЕ1№ 338140 та прийнята Постанова по справі про адмінстративне правопорушення від 26.02.11 року серія АЕ1№ 288214, згідно якої на мене наложено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 300 (триста) гривень. Згідно протоколу, мною 26.02.11 року в 17 годині 25 хвилин по вул Панікахі при керуванні автомобілем ******* з н/з ******** здійснив зупинку на віїзді з прилеглої території, чим порушив п.15.9, і). Правил Дорожнього руху. З вказаним протоколом та постановою не погоджуюсь, оскільки він складен з порушенням норм процессуального, матеріального права та правил оформлення адміністративних матеріалів. А саме:

1. Згідно статті 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Згідно моїх пояснень я виконав зупинку транспортного засобу, оскільки під час руху раптово заглох двигун, в результаті чого я був змушений зробити „вимушену зупинку”, вмикнувши аварійну світлову сигналізацію. Таким чином в данному випадку мною була здійснена вимушена зупинка мого транспортного засобу згідно п.1.10 Правил Дорожнього Руху. При цьому була включена аварійна світлова сигналізація згідно п.9.9 Правил Дорожьного Руху. В результаті вимушенної зупинки я діяв згідно п.15.14 ПДР та прийняв міри для того, щоб не заважати руху інших транспортних засобів та не створювати аварійну ситуацію.
2. Стаття 33 КУпАП передбачає, що стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Інспектор ДПС Рибачук О.О. нехтуючи приписами статті 33 КУпАП визначив накласти на мене штраф у розмірі 300 грн.(триста гривень), при цьому він ніяким чином не міг визначити та врахувати мою особу як нібито порушника, мій майновий стан. В постанові взагалі відсутні які-небудь посилання на обтяжуючії факти мого порушення та ступінь моєї вини, а отже не виконавши вимоги зазначеної статті, . Інспектор ДПС Рибачук О.О. порушив вимоги відносно накладення стягнення.
3. При складанні протоколу інспектором ДПС було порушено і мої права, а саме інспектор ДПС Рибачук О.О. не роз’яснив мені мої права, передбачені ст.268, а саме: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі» - що було порушено при винесенні вказаної постанови, без моєї присутності, у зв’язку з чим лишив мене права користуватися правовою допомогою, заявляти клопотання та надати документи, які передбачені ст.33 КУпАП, що в свою чергу спричинило неправильне та необґрунтоване рішення по справі.
Інспектор ДПС Рибачук О.О. виніс Постанову по справі ще до того, як оформив Протокол (готова Постанова АЕ1№ 288214 була додана до Протоколу, що інспектор ДПС власноруч записав у Протоколі АЕ1№ 338140), чим вчинив ряд грубих процесуальних порушень. Зокрема, були порушені наступні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):
- ст. 245 КУпАП, яка вказує, що з’ясування обставин справи при її розгляді повинно бути всебічне, повне і об'єктивне, а вирішення справи повинно відбуватися в точній відповідності з законом;
- ст. 251 КУпАП вказує, що протокол про адміністративне правопорушення є одним із доказів по справі, а ст.ст. 279 та 283 КУпАП зазначають, що при розгляді справи оголошується протокол про адміністративне правопорушення, заслуховується особа, яка притягається до відповідальності та бере участь у справі, а вже потім приймається рішення та виноситься Постанова по справі.
Таким чином, винесення Постанови по справі ще до того, як був складений протокол та внесені до нього пояснення водія, є грубим порушенням норм КУпАП та свідчить про формальний розгляд справи.

Ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Крім цього, ч.3 ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги, а відповідно до ч. 4 вищезазначеного кодексу, обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.
Також звертаю увагу суду на те, що зі мною в автомобілі знаходилась громадянка України ххххххххх **************, яку я прошу визнати свідком подій того дня.

Зважаючи на викладене вважаю, що постанова АЕ1№ 288214 від 26.02.2011 р. по справі про адміністративне правопорушення прийнята з порушеннями Конституції та законів України, є не обґрунтованою, та незаконною.
Скарга подається до суду за місцем мого проживання, відповідно до ч.2 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України та Постанови №2 Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 6 березня 2008 року.
Відповідно до ст. 288 ч.5 КУпАП України, особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 7, 287, 288, 289, п. 3 ст. 293, 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 2, 6-11, 17, 18 Кодексу адміністративного судочинства України ,

Прошу:
1. Прийняти адміністративний позов до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Визнати протиправними дії Інспектора ДПС ВДАІ Рибачука О.О.
3. Зазначену постанову АЕ1№288214 від 26.02.2011 у справі про адмніністративне правопорушення визнати недійсною та скасувати.
4. Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрити у зв’язку з відсутністю події адміністративного правопорушення і складу адміністративного правопорушення в моїх діях.

Додатки:
1. Копії позовної заяви на 3 арк. – 3 шт.
2. Копії постанови серії АЕ1№288214 в справі про адміністративне правопорушення від
26.02.2011 р - 3 шт.
3. Копії протоколу серії АЕ1№ 338140 про адміністративне правопорушення від 26.02.2011 р – 3 шт.
4. Копії паспорту – 3 шт.
5. Копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 3 шт.„___”лютого 2011 р. ____________
(Підпис)