начальнику удаі гумвс україни в дніпропетровської області.

---------------------------------------------------------------
г.днепропетровск, 49081, пр.им.газ.«правда» ------------------------ т.---------------------------------

скарга.
„16”травня 2009р., у районі річкового порту під час керування транспортним засобом *******, д.н. ае -------- ар ,мене було зупинено співробітником даі лаврушкін роман , з нагрудним знаком дн 0173.
зазначений співробітник даі представився нерозбірливо, на протиріччя вимогам ч.2 ст.5 закону україни „про міліцію”, і усі вказані відомості про нього стали відомі вже у процесі подальшого спілкування.
коли я, забажавши реалізувати своє право, передбачене ч.1 ст.16 закону україни „про дорожній рух”, п.2.14 „в” пдр, знати причину зупинки транспортного засобу, задав це питання працівнику даі, то отримав відповідь: „перевірка документів , - спецоперація”.
зазначені дії співробітника міліції я вважаю незаконними з таких підстав.
у відповідності до положення про державну автомобільну інспекцію міністерства внутрішніх справ (затверджено постановою км україни від 14 квітня 1997 р. N 341), а саме пп..5 п.5 зазначеного положення, державтоінспекція має право:

5) зупиняти транспортні засоби у разі порушення вимог правил,
норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, наявних
ознак, що свідчать про їх технічну несправність або забруднення
довкілля, а також у разі наявності даних про те, що вони
використовуються з протиправною метою
як видно з наведеного, цей перелік є вичерпним. ніяких інших підстав для зупинки транспортного засобу зазначене положення не знає.
і це недаремно.
у відповідності до ст..11 закону україни „про міліцію”, міліція має право:

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень
документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи,
необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і
контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

тобто єдиною підставою для перевірки документів особи може бути підозра громадянина у вчиненні правопорушення.
мені про будь-які підозри у вчинені правопорушення співробітником міліції повідомлено не було.
термін „спецоперація” як підстава для зупинки транспортного засобу або перевірки документів законодавством україни теж не визначений, і як така підстава не передбачений.
у відповідності до п.3.3 інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби державтоінспекції мвс україни (затверджено наказом мвс n 1111), завданням дпс є, зокрема:

3.3. забезпечення безпечного й безперебійного руху
транспортних засобів.

більше того. до обов’язків співробітників дпс та ж інструкція прямо відносить:

7.1.2. організовувати безпечний та безперешкодний процес
дорожнього руху.

очевидно, що безпричинні або з тих причин, що не передбачені законодавством, зупинки транспортного засобу, порушують законодавство, нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділів дпс та мвс взагалі, а також порушують мої права, як учасника руху.
на підставі викладеного, керуючись стст.5-7 закону україни „про звернення громадян”,

прошу:
1). вжити заходів дисциплінарного характеру до службової особи даі, яка вчинила дії, що порушують законодавство, та керівників підрозділу даі, які допускають такі порушення працівниками при організації несення ними служби;
2). дати відповідь у порядку та у терміни, передбачені ст.20 закону україни „про звернення громадян”.

2009-05-18