Визир

До:
Ленінського районного суду м. Дніпропетровськ
49099, м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6

Позивач: ***********************

Домашний адрес
Адреса електронної пошти: [email protected]

Відповідач 1:
УДАI ГУ МВС України в Кіровоградській області
м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 26, 25030
0522 35 75 33
Інші засоби зв’язку невідомі

Відповідач 2:
Малий Артем Володимирович
інспектор ДПС роти ДПС ДАІ в Кіровоградській області
УДАI ГУ МВС України в Кіровоградській області
м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 26, 25030
0522 35 75 33
Інші засоби зв’язку невідомі


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання протиправною та скасування
постанови про притягнення до адміністративної відповідальності
серія АА2 №081757 від 10 березня 2013 року

Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст. 288 ч.3 КпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи.
Відповідно до ч.5 ст. 288 КУпАП від сплати держмита звільнено

10.03.2013 року я, *********, керуючи власним автомобілем********, державний номер ********, рухався по вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрія з дозволенною Правилами Дорожнього Руху швидкістю.
Приблизно в цей час мене зупинив інспектор ДПС ДАІ. Як виявилось причиною зупинки, за думкою інспектора Малого Артема Володимировича та згідно з його слів за показниками приладу „Візир”, стало порушення мною вимог пункту 12.10 (2) (а)!! Правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність згідно ч.1 ст. 122 КУпАП.

На мої заперечення стосовно того, що я не вчиняв дій, які порушували б Правила дорожнього руху України, а рухався відповідно до цих Правил та встановленої Правилами швидкості, інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення від 10.03.2013 р. В протоколі зазначено, що я, Позивач, нібито порушив вимоги п. 12.10 (2) (а) Правил дорожнього руху і, що швидкість руху була виміряна приладом «Візир».

Також, не зважаючи на мої заперечення, про що було вказано в протоколі, і врахувавши свої думки достатніми Відповідач, інспектор ДПС Малий Артем Володимирович, прийняв рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 255 грн., та виніс постанову серія АА2 №081757 в справі про адміністративне правопорушення від 10 березня 2013 року.(копія додається).

По суті справи можу повідомити наступне:
По-перше. Інспектор ДПС ДАІ склав адміністративний протокол та вказав у ньому те, що я порушив вимоги пункту Правил 12.10 (2) (а), але в цьому пункті зазначено лише інформація, щодо встановлення дорожніх знаків обмеження швидкості на постійній основі
12.102. Обмеження дозволенної швидкості руху вводяться постійно виключно:

• а) на небезпечних ділянках доріг та вулиць
Цей пункт ПДР взагалі не визначає заборону чи обмеження швидкості.

По-друге. Як видно з відеозапису відеореєстратора та зробленного фото дорожний знак „Обмеження максимальної швидкості” (40) встановленний на опорі взагалі без будь-яких інших дорожніх знаків, що прямо суперечить ПДР Украіни, в яких зазначено, що додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 обов’язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки та/або наближення до відповідного об’єкта. У разі коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 встановлені з порушенням визначених цими Правилами вимог щодо їх введення чи з порушенням вимог національних стандартів або залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
По-третє. Згідно відеозапису з відеореєстратора вимірювання швидкості інспектор здійснював за допомогою пристрою „Візир” тримаючи його в руці та перебуваючи в авто.
Статтю 14-1 КУпАП, яка передбачала, що у разі фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото-і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото і кінозйомки, відеозапису притягуються власники (співвласники) транспортних засобів, рішенням Конституційного Суду України від 22.12.2010 року №23-рп/2010, визнано такою, що не відповідає Конституції України, так як безпосередньо не визначає складу правопорушення, а тому не може бути самостійною підставою для притягнення до такої відповідальності. Інших доказів та свідків начебто вчинення мною правопорушення інспектор не мав.
Термін «автоматичний режим» слід розуміти, як фіксацію без втручання оператора, тобто стаціонарно на штативі, а інспектор тримав прибор «Візир» в руках та ще й в авто, яке могло рухатися мені на зустріч. На мої заперечення щодо встановлення вимірювача на штатив, інспектор відповів, що в них такого немає. Також ні в протоколі, ні в постанові не вказано в якому режимі, відповідно до інструкції, стаціонарний чи патрульний, працював пристрій Візир. Невідомо також, чи має даний засіб для вимірювання швидкості сертифікат відповідності та сертифікат повірки. Відповідно до п.17.10 Наказу МВС №111 від 27.03.2009 працівникам державтоінспекції забороняється використовувати під час несення служби технічні засоби та прилади, які не сертифіковані в Україні та не пройшли повірку або мають свідоцтво про повірку, термін дії якого минув.
Наголошую на цьому, так як, відповідно до п.3 ст. 70 КАСУ «Докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги.».

Одже, інспектор ДАІ Малий Артем Володимирович, притягуючи мене до відповідальності в данному випадку взагалі перевищив свої службові обов'язки та виніс постанову в справі про адміністративне правопорушення незаконно.

Інспектор ДПС Малий Артем Володимирович не ознайомив мене з моїми правами та обов’язками під час складання зазначеного протоколу, чим лишив мене права користуватися правовою допомогою, заявляти клопотання та надати документи, які передбачені ст. 268 КУпАП, що в свою чергу спричинило неправильне та необґрунтоване рішення по справі.

Інспектор ДПС Іванов Артем Юрійович виніс постанову по справі ще до того, як оформив протокол (готова постанова АА2 №081757 була додана до протоколу, що інспектор ДПС власноруч записав у протоколі АГ2 №658674), чим вчинив ряд грубих процесуальних порушень. Зокрема, були порушені наступні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):
- ст. 245 КУпАП, яка вказує, що з’ясування обставин справи при її розгляді повинно бути всебічне, повне і об'єктивне, а вирішення справи повинно відбуватися в точній відповідності з законом;
- ст. 251 КУпАП вказує, що протокол про адміністративне правопорушення є одним із доказів по справі, а ст.ст. 279 та 283 КУпАП зазначають, що при розгляді справи оголошується протокол про адміністративне правопорушення, заслуховується особа, яка притягається до відповідальності та бере участь у справі, а вже потім приймається рішення та виноситься постанова по справі.
Таким чином, винесення постанови по справі ще до того, як був складений протокол та внесені до нього пояснення водія, є грубим порушенням норм КУпАП та свідчить про формальний розгляд справи.


На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 7, 251, 252, 254, 255, 276, 287, 288, 289, 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.10-15 Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, ст. 2, 6-11, 18, 19, 71, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України вважаю, що притягнення мене до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП є необґрунтованим, недоведеним з наступних причин:

Рухаючись по вул. Героїв Сталінграда у м. Олександрія я виконував вимоги Правил дорожнього руху України щодо дозволеної швидкості.
За таких умов вважаю, що у моїх діях немає складу правопорушення, у якому мене визнано винним зазначеною постановою.

Враховуючі вищевикладене вважаю, що постанова серія АА2 №081757 в справі про адміністративне правопорушення від 10 березня 2013 року є необґрунтованою, протиправною, незаконною та підлягає скасуванню.ПРОШУ:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Визнати протиправною та скасувати постанову серії АА2 №081757 в справі про
адміністративне правопорушення від 10 березня 2013 р.
3. Справу про адміністративне правопорушення щодо мене закрити, за відсутністю у моїх діях адміністративного правопорушення.Додатки:
1. Копії позовної заяви на 4 арк. в 3-х прим.
2. Копії постанови серії АА2 №081757 в справі про адміністративне правопорушення від
10.03.2013 р - 3 шт.
3. Копії протоколу серії АГ2 №658674 про адміністративне правопорушення від 10.03.2013 р – 3 шт.
4. Копії паспорту – 3 шт.
5. Копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 3 шт.
6. Диск з відеозаписом з відеореєстратора
7. Фото дорожнього знака.


Дата, підпис