До ______________ суду _______________
--------------------------------------------------------

(Підставити назву суду)


Позивач:
____________________________________
____________________________________
(Підставити свої прізвище, ім’я, по батькові, адресу)


Відповідач:
ВДАІ ______________ УДАІ ГУМВС України ___________,
__________________________________________________ __
(Підставити дані органу ДАІ, де працює посадова особа, що склала протокл, та адресу, при наявності – телефон)ЗАЯВА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ СТРОКУ НА ОСКАРЖЕННЯ.


Оскаржувана постанова винесена у порядку ст..14-1 КпАП України, без моєї присутності та повідомлення мене про розгляд справи.
Зазначена постанова вручена мені поштою тільки „____”__________20__р. Це підтверджується поштовими штемпелями на конверті.
За таких умов до отримання постанови поштою я не міг довідатися про її існування, зміст, а отже, і вирішити питання про її оскарження.
На підставі викладеного, керуючись ст..102 КАС України,

ПРОШУ:

Поновити строк на оскарження зазначеної постанови.

„____”__________ 20__р.

(Підпис)

Додатки:
1. Документи про оскарження постанови;
2. Ксерокопія конверта.