+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11
 1. #1

  Аватар для Accent
  Информация

  Наказ МВС №423 про перелік відомостей, що становлять службову інформацію

  отменённый Наказ №309

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  09.06.2011


  ПЕРЕЛІК
  відомостей, що становлять службову інформацію
  в системі Міністерства внутрішніх справ
  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ (далі - Перелік), розроблений відповідно до Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, „Про оборону України”, „Про надзвичайний стан”, „Про Цивільну оборону України”,
  „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про державну таємницю”, „Про інформацію”, „Про захист персональних даних”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, інших законодавчих і нормативно-правових актів.

  1. Загальні положення

  1. Загальні положення
  1.1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ України віднесена до категорії службової інформації, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”.
  На таких матеріальних носіях інформації під грифом обмеження доступу зазначається номер примірника.
  1.2. Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки „Літер „М” документам та матеріальним носіям інформації з грифом „Для службового користування” є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю.
  Позначка „Літер „М” не присвоюється актам перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв інформації.
  1.3. Перелік інформації, яка у внутрішніх військах МВС віднесена до службової інформації, визначається окремим наказом.
  1.4. У цьому Переліку вживаються скорочені назви (абревіатури) Міністерства внутрішніх справ України та його підрозділів:
  МВС - Міністерство внутрішніх справ України;
  ГУМВС, УМВС – головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.
  1.5. Терміни, що вживаються в цьому Переліку, мають таке значення:
  органи внутрішніх справ –апарат Міністерства внутрішніх справ України, головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, міські, районні, лінійні управління внутрішніх справ, міські, районні відділи внутрішніх справ;
  навчальні заклади - вищі навчальні заклади системи МВС;
  оперативно-розшукова діяльність - система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів;
  негласний апарат - особи, які на конфіденційній основі залучені до співпраці з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, негласні штатні працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ;
  форми оперативно-розшукової діяльності - оперативний пошук, оперативно-розшукова профілактика, оперативна розробка;
  методи оперативно-розшукової діяльності - оперативне опитування, оперативна установка, візуальне спостереження, особистий пошук, зняття інформації з каналів зв’язку, оперативний огляд;
  оперативно-технічні заходи - система дій підрозділів органів внутрішніх справ з негласного впровадження і застосування спеціальної техніки для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності;
  спеціальні технічні засоби, спеціальна техніка - технічні засоби спеціального призначення для здійснення негласних заходів оперативно- розшукової діяльності;
  спеціальні засоби - наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту;
  порушення вимог ТЗІ першої категорії - невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюється реальна можливість порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації та (або) її витоку технічними каналами;
  порушення вимог ТЗІ другої категорії - невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюються передумови до порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації та (або) її витоку технічними каналами.
  1.6. Аргументовані пропозиції структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС щодо внесення змін і доповнень до Переліку подаються на розгляд експертної комісії при державних експертах з питань таємниць МВС, яка розглядає їх у місячний термін і доповідає керівництву Міністерства.

  п.п.2-8 другие сферы деятельности МВД

  2. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності службовою є інформація про:
  2.1. Підприємства, установи, організації, фірми, що становлять оперативний інтерес для органів і підрозділів внутрішніх справ.
  2.2. Дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з негласним апаратом.
  2.3. Чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об'єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації, оперативного обліку.
  2.4. Чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що залучаються до операцій за оперативними планами органів внутрішніх справ.
  2.5. Окремі питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої діяльності та оперативні засоби.
  2.6. Тактику і організацію розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, тактику і організацію розшуку безвісти зниклих дітей та осіб деяких інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2.7. Порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.
  2.8. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні оперативними транспортними засобами підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2.9. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними засобами подвійного призначення підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2.10. Зміст положень про підрозділи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність.
  2.11. Зміст запитів до банківських установ для з'ясування обігу коштів на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності.
  2.12. Зміст планів проведення операцій щодо захоплення, знешкодження злочинців чи осіб, що підозрюються в скоєнні тяжких злочинів, а також відомості про сили і засоби, які при цьому залучаються.
  2.13. Окремі елементи оперативної обстановки на об’єктах та лініях оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності).
  2.14. Зміст ініціативних запитів РА НЦБ Інтерполу в Україні за кордон.
  2.15. Зміст відповідей, що готуються РА НЦБ Інтерполу в Україні на запити зарубіжних правоохоронних органів щодо обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною і процесуальною інформацією.
  2.16. Персональні дані радників Національного центрального бюро Інтерполу.
  2.17. Зміст матеріалів службових розслідувань за результатами перевірок законності закриття провадженням оперативно – розшукових справ.
  2.18. Про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.

  3. У сфері застосування оперативно-технічних заходів службовою є інформація про:
  3.1. Використання спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих найменувань).
  3.2. Статистичні дані здійснених оперативно-технічних заходів без розшифрування об'єктів, стосовно яких вони здійснювалися.
  3.3. Видачу в тимчасове користування окремих засобів спеціальної техніки.
  3.4. Здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв і інструментів для підрозділів оперативно-технічних заходів та підрозділів оперативної служби.
  3.5. Результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи оперативно-розшукової діяльності.

  4. У сфері протидії тероризму та екстремістським проявам службовою є інформація, що розкриває:
  4.1. Дії МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів у разі виникнення загрози терористичних актів, екстремістських проявів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  4.2. Стан готовності органів і підрозділів внутрішніх справ до протидії тероризму та екстремістським проявам.
  4.3. Участь органів та підрозділів внутрішніх справ у заходах з антитерористичної діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

  5. У сфері діяльності чергових частин (комендатур) службовою є інформація, що розкриває:
  5.1. Організацію пропускного режиму, охорони та оборони адміністративних будівель МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ у мирний час.
  5.2. Порядок дій працівників чергової частини (комендатури) при введенні в дію спеціальних оперативних планів.
  5.3. Склад конвою, маршрут та час конвоювання затриманих і заарештованих, порядок реагування на надзвичайні ситуації під час конвоювання,
  5.4. Види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій частині, кімнатах зберігання зброї.

  6. У сфері охорони громадського порядку службовою є інформація, що розкриває:
  6.1. Організацію забезпечення охорони громадського порядку в місцях дислокації органів державної влади та заходів з масовою участю громадян.
  6.2. Організацію роботи дільничних інспекторів міліції з раніше судимими, звільненими з місць позбавлення волі, які формально підпадають під адміністративний нагляд.
  6.3. Порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту осіб.
  6.4. Форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та взятих під варту осіб, у тому числі на різних видах транспорту, територіальних закладах охорони здоров’я, судах.

  7. У сфері охорони об’єктів службовою є:
  7.1. Інформація про:
  7.1.1. Обладнання режимного об’єкта чи режимного приміщення органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також спеціальної установи міліції (сукупні відомості), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.2. Організацію охорони комерційних банків та їх окремих установ, які охороняються підрозділами Державної служби охорони МВС України.
  7.1.3. Порядок передавання-приймання під охорону режимних приміщень.
  7.1.4. Організацію безпеки особового складу та охорону і оборону об'єктів органів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.5. Розташування складських приміщень для зберігання бойової вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних речовин, їх обладнання, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.6. Способи відключення засобів охоронної сигналізації.
  7.1.7. Стан та системи охорони об’єктів.
  7.1.8. Технічну службу Департаменту державної служби охорони.
  7.1.9. Замовників охоронних послуг Державної служби охорони МВС України та умов, укладених з ними цивільно-правових договорів.
  7.1.10. Матеріали перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Державної служби охорони МВС України.
  7.1.11. Протоколи та рішення балансової комісії Державної служби охорони МВС України.
  7.1.12. Дислокацію, пости, маршрути та плани об’єктів, що охороняються Державною службою охорони МВС України
  7.1.13. Бази даних на банківські установи, що охороняються Державною службою охорони МВС України.
  7.1.14. Бази даних на об’єкти, що охороняються нарядами СПМО “Титан”, фізичних осіб та інформація щодо маршрутів та місць їх перебування і охорони.
  7.1.15. Маршрути руху та суми грошових коштів, що перевозяться та інкасуються Державною службою охорони МВС України, їх належність.
  7.1.16. Час та періодичність здійснення інкасації, охорони та перевезення грошових коштів підрозділами Державної служби охорони МВС України.
  7.1.17. Задіяну на посту (маршруті) чисельність, вид озброєння та екіпірування особового складу підрозділів Служби інкасації, СПМО “Титан”, ГЗ ПЦС та інших нарядів Державної служби охорони МВС України.
  7.1.18. Виїзди нарядів СПМО “Титан” за межі регіонів дислокацій підрозділів по виконанню договірних зобов’язань.
  7.1.19. Протоколи інформаційного обміну в системах централізованого нагляду підрозділів Державної служби охорони МВС України.
  7.1.20. Схеми блокування об'єктів, що охороняються підрозділами ДСО охоронною та охоронно-пожежною сигналізацією.
  7.1.21. Режими взяття-зняття об'єктів під охорону ДСО.
  7.1.22. Коди (паролі) для взяття об'єктів на охорону та зняття об'єктів з охорони Державної служби охорони МВС України.
  7.1.23. Список відповідальних осіб замовника за здачу об'єкта під охорону Державній службі охорони МВС України.
  7.1.24. Протоколи обміну між складовими частинами технічних систем Державної служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень.
  7.1.25. Лінії зв'язку, що задіяні для роботи технічних систем Державної служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень.
  7.2. Інформація, що розкриває:
  7.2.1. Порядок і режим охорони та оборони об'єктів, які охороняються міліцією (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів охорони), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.2.2. Проведення на особливо важливих об'єктах командно-штабних навчань.
  7.2.3. Склад, озброєння, транспортний засіб (марка, номерний знак), маршрут руху нарядів міліції, задіяних для інкасації, супроводження матеріальних цінностей, забезпечення фізичної охорони осіб.
  7.2.4. Тактику використання засобів охоронно-пожежної сигналізації на об’єктах, що охороняються Державною службою охорони МВС України.

  8. У сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що розкриває:
  8.1. Зміст, організацію, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог Законів України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів охорони.
  8.2. Форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються.


  9. У сфері діяльності Державної автомобільної інспекції, транспортних перевезень службовою є інформація, що розкриває:
  9.1. Форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час здійснення охорони за участю Управління державної охорони України.
  9.2. Терміни, маршрути, обсяги перевезень, графіки формування та місця завантаження вогне-, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних вантажів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  9.3. Терміни, маршрути, обсяги перевезень та Інкасації, місця завантаження валютних цінностей під час перевезень за договорами.

  п.10

  10. У сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою є:
  10.1. Інформація, що розкриває:
  10.1. 1. Порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також обладнання для їх виготовлення, використання якого в законному обігу визнано недоцільним.
  10.1.2. Осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, отримані в ході дізнання, слідства, профілактичних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  10.1.3. Методи підготовки і здійснення терористичних актів, угону літаків та інших особливо небезпечних злочинів проти держави; виготовлення вогнепальної зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв, піротехнічних сумішей, наркотичних речовин.
  10.1.4. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються до знешкодження злочинців.
  10.1.5. Дії органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень, якщо в них не наводяться негласні джерела, об'єкти оперативно-розшукових справ та не деталізуються негласні форми і методи оперативно-розшукової діяльності.

  11. У сфері роботи з кадрами службовою є інформація, що розкриває:
  11.1. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового складу підрозділів спеціального призначення.
  11.2. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового складу підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.3. Аналіз стану та причин суїцидальної активності в органах внутрішніх справ України та інформацію про результати проведення службових розслідувань за фактами самогубств працівників ОВС.
  11.4. Аналіз стану соціально-психологічного клімату в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ України та причин, що впливають на соціально-психологічний клімат.
  11.5. Інформація про кількісний та особистісний склад групи посиленої психологічної уваги, інформація щодо причини зарахування працівників до групи посиленої психологічної уваги та роботи, що здійснюється з даною категорією працівників.
  11.6. Інформація про результати здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України (у тому числі до складу спеціальних миротворчих підрозділів), навчання в навчальних закладах МВС України, працівників органів внутрішніх справ України, що висуваються на керівні посади або переміщуються на інші посади в системі МВС, психодіагностики з метою виявлення в працівників ОВС України станів емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших негативних психологічних станів.
  11.7. Зміст особових справ постійного та перемінного складу.
  11.8. Інформація щодо персонального розподілу випускників навчальних закладів МВС України.
  11.9. Інформація, що розкриває структуру та штатну чисельність підрозділів оперативної служби, оперативно-технічних заходів, спеціальної міліції, кримінальної, аналітичної, тактичної, оперативно-технічної розвідки спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю.
  11.10. Накази по особовому складу.
  11.11. Персональні дані працівників органів внутрішніх справ.
  11.12. Працівників підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.13. Зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.14. Функціональні обов’язки працівників підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.15. Результати поглибленого психологічного обстеження кандидата на керівну посаду в орган внутрішніх справ.
  11.16. Проходження служби в минулому в підрозділах оперативної служби на посадах негласного особового складу.
  11.17. Організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС України, а також приймаються на посади робітників та службовців.
  11.18. Зміст заходів або узагальнені результати спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС, а також приймаються на посади робітників та службовців.
  11.19. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх телефонів особового складу органів внутрішніх справ та їх структурних підрозділів.
  11.20. Функціональні (посадові) обов’язки працівників режимно-секретних органів, підрозділів технічного захисту інформації, підрозділів військово - мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони, підрозділів кримінальної міліції, по боротьбі з організованою злочинністю.
  11.21. Працівників підрозділів оперативної служби, які не є негласними штатними співробітниками, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.22. Зміст, організацію, проведення, матеріали та висновки службових розслідувань за фактами порушень дисципліни і законності працівниками органів внутрішніх справ, за винятком фактів порушень законних прав і свобод громадян, якщо законодавством не обмежено доступ.

  п.п.12-21

  12. У сфері мобілізаційної роботи, територіальної оборони та цивільного захисту службовою є інформація, що розкриває:
  12.1. Розподіл особового складу органу МВС, ГУМВС, УМВС за запасними пунктами управління.
  12.2. Підготовку, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, антитерористичної тематики та цивільного захисту на особливий період органу МВС, ГУМВС, УМВС та їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  12.3. Потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту для працівників структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ, установ забезпечення (медичні заклади, казенне підприємство науково-виробниче об’єднання „Форт”, автогосподарство).
  12.4. Розподіл документальних матеріалів структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, які мають спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, на групи для евакуації, передачі до архіву, знищення в особливий період або при проведенні евакуаційних заходів.
  12.5. Показники стійкості функціонування міських, районних, лінійних управлінь та відділів внутрішніх справ у мирний час.
  12.6. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів, документів з територіальної оборони та цивільного захисту органу (підрозділу) МВС.
  12.7. Документи з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.
  12.8. Поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення системи цивільного захисту органу внутрішніх справ.
  12.9. Функціональні обов’язки особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ на особливий період і при проведенні заходів цивільного захисту, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  12.10. Маршрути евакуації, місця збору та безпечні райони (райони евакуації) особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ.
  12.11. Організацію перепускного режиму у МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділах, міськрайлінорганах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах за умов мирного часу.
  12.12. Порядок дій працівників чергових частин (комендатур) МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ при оголошенні сигналів оповіщення цивільного захисту, уведенні в дію планів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, якщо інше не визначено чинними нормативними актами.
  12.13. Постачання технічних засобів та майна речової служби в особливий період.
  12.14. Закупівлю та постачання продовольства в особливий період.
  12.15. Постачання лікарських засобів та медичного майна в особливий період.
  12.16. Постачання пально-мастильних матеріалів в особливий період.
  12.17. Накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.
  12.18. Показники з праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб МВС на особливий період.
  12.19. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах МВС на особливий період.
  12.20. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.
  12.21. Виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, які не містять державної таємниці.
  12.22. Чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за ГУМВС, УМВС, вищими навчальними закладами, підприємствами та установами забезпечення, які не виконують мобілізаційні завдання.
  12.23. Функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується УМВС на залізницях.
  12.24. Потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і установ забезпечення в мирний час.
  12.25. Зміст інших документів і заходів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період в органах внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

  13. У сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж службовою є наступна інформація:
  13.1. Інформація про:
  13.1.1. Позивні працівників та радіочастоти, які використовуються органами внутрішніх справ у мирний час, із зазначенням належності до відповідних підрозділів.
  13.1.2. Організацію контролю за ефіром в органах внутрішніх справ.
  13.1.3. Побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі відомчих та відкритих для загального користування, між органами та підрозділами внутрішніх справ.
  13.1.4. Параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж.
  13.1.5. Взаємодію з органами СБУ та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації з питань організації зв'язку.
  13.1.6. Побудову та принципи роботи елементів інформаційно - телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі відповідної комп’ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними підрозділами зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку.
  13.1.7. Засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж органів внутрішніх справ.
  13.1.8. Спеціальне програмне забезпечення, принципові схеми обладнання Державної служби охорони МВС України.
  13.2. Інформація, що розкриває:
  13.2.1. Номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах органів внутрішніх справ.
  13.2.2. Організацію внутрішньовідомчого зв’язку органів внутрішніх справ.
  13.2.3. Структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі органів внутрішніх справ.
  13.2.4. Належність постійних радіопозивних абонентів радіозв’язку до підрозділу внутрішніх справ, посадової особи, радіомережі та присвоєного радіоканалу за сукупністю усіх критеріїв в цілому за підрозділ.
  13.2.5. Відомості про номери абонентів відомчої телефонної мережі та її користувачів.
  13.2.6. Паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації.
  13.2.7. Радіопозивні абонентів радіозв’язку органів та підрозділів внутрішніх справ.

  14. У сфері фінансового та ресурсного забезпечення службовою є:
  14.1. Інформація про:
  14.1.1. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту в органах внутрішніх справ, навчальних закладах, установах внутрішніх справ.
  14.1.2. Порядок проведення перевірок дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення.
  14.1.3. Забезпеченість органів та підрозділів внутрішніх справ озброєнням та спеціальною технікою як в цілому по МВС, так і окремо по підпорядкованих органах та підрозділах.
  14.1.4. Підприємства-постачальники озброєння та спеціальної техніки.
  14.1.5. Нормативні акти та службові документи МВС, що містять інформацію щодо норм належності, порядку зберігання та заходів із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-хімічного та інженерного майна.
  14.1.6. Договори щодо закупівлі майна, які укладаються МВС із постачальниками для організації матеріально-технічного забезпечення підрозділів.
  14.2. Інформація, що розкриває:
  14.2.1. Відомості викладені в методичних рекомендаціях щодо перевірки дотримання законодавства про використання коштів за видатками спеціального призначення.

  15. У сфері науково-дослідної діяльності службовою є інформація, що розкриває:
  15.1. Зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із розроблення, створення, удосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності та для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  15.2. Виконання планів наукової роботи науково-дослідних установ МВС.
  15.3. Технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості відтворення цих технологій.
  15.4. Раціоналізаторські пропозиції, доробки, інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та спеціальної техніки, які підвищують їх тактико- технічні характеристики.
  15.5. Про науково-технічну продукцію Державної служби охорони МВС України в паперовій та електронній формах (у т.ч. звіт про патентні та інші науково-технічні дослідження; технічне завдання; технічний проект; робоча конструкторська документація, (креслення, експлуатаційна документація, технічні умови); акти та протоколи попередніх і приймальних випробувань; відкоригована конструкторська документація за результатами попередніх та приймальних випробувань; патентний формуляр; звіти про виконання науково-дослідних робіт).
  15.6 Результати лабораторних, експлуатаційних випробувань охоронно-пожежної сигналізації, окремі узагальнення щодо недоліків в експлуатації, технічні завдання на розробку охоронно-пожежної сигналізації та технічні умови засобів охоронно-пожежної сигналізації.

  16. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:
  16.1. Організаційні положення, організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.2. Систему охорони, перепускний, внутрішньо об’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з державною таємницею, за умови мирного часу.
  16.3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх звірки наявності, знищення.
  16.4. Організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.5. Зміст номенклатури посад працівників органу (підрозділу) внутрішніх справ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
  16.6. Порядок доступу працівників органів внутрішніх справ до окремих службових приміщень, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею.
  16.7. Засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.8. Заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.9. Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску).
  16.10. Переліки режимних, атестованих приміщень структурних підрозділів апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств.
  16.11. Заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює конфіденційна інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.12. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами.
  16.13. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.
  16.14. Відомості про об’єкт інформаційної діяльності (умови розташування та експлуатації, категорію, особливості функціонування об’єкта інформаційної діяльності тощо), за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  16.15. Відомості про результати комплексних спеціальних перевірок, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  16.16. Відомості про факти виявлення засобів негласного отримання інформації, каналів витоку інформації або несанкціонованого доступу до неї, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  16.17. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в органах, підрозділах внутрішніх справ, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  16.18. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

  17. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація за окремими показниками про:
  17.1. Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави (призначення, схеми, принципи побудови, криптографічні параметри), ключові документи (дані) до них, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.2. Порядок уведення в експлуатацію засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави.
  17.3. Організацію, планування, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку або криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.4. Залучення працівників органів внутрішніх справ до роботи із засобами криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск до них.
  17.5. Правила поводження з матеріальними носіями секретної та іншої інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту інформації.

  18. У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення службовою є інформація про:
  18.1. Персональні дані осіб, які підозрюються, звинувачуються у вчиненні злочину, взяті під варту або піддані адміністративному арешту та засуджені, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані.
  18.2. Персональні дані осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС.
  18.3. Персональні дані іноземців та осіб без громадянства, які порушили встановлені законодавством правила в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію.
  18.4. Назву, кількість і заводські номери зброї, що перебуває у користуванні громадян (у т.ч. їх персональні дані), підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС та яка перебуває в обігу органів внутрішніх справ (за окремими показниками).
  18.5. Відомості, що містяться в первинних облікових документах щодо заяв і повідомлень про злочини, стан їх розслідування та розкриття, про адміністративні правопорушення, а також зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують публічному прийняттю рішень.
  18.6. Персональні дані працівників правоохоронних органів, які задіяні в складанні первинних облікових документів, формуванні та корегуванні автоматизованих обліків.
  18.7. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, інших інформаційних ресурсів.

  19. У сфері досудового слідства службовою є інформація про:
  1. Методики проведення науково-дослідних і технічних робіт (заходів), що сприяли розкриттю злочину.
  2. Дані щодо результатів досудового слідства та дізнання у випадках, коли їх розголошення може зашкодити розслідуванню обставин справи, порушити право людини на справедливий та об’єктивний розгляд справи у суді, створити загрозу життю або здоров’ю учасників судочинства, за винятком інформації, яка відноситься до державної таємниці.
  3 Функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС України.

  20. У сфері міжнародних зв’язків службовою є інформація про:
  20.1. Матеріали щодо службових відряджень за кордон працівників ОВС, які стосуються оперативно-службової діяльності.
  20.2. Матеріали щодо зустрічей працівників ОВС з представниками міліції (поліції) іноземних держав, урядових (не урядових) міжнародних організацій та інших міжнародних заходів, які стосуються оперативно-службової діяльності.
  20.3. Інформація щодо підготовки та підписання міжнародних договорів, які стосуються здійснення оперативно-розшукової діяльності.
  20.4. Дані службових паспортів та паспортні дані працівників ОВС.
  20.5. Листування МВС з представниками поліції (міліції) іноземних держав, акредитованих в Україні та іншими компетентними органами в рамках службової діяльності.

  21. У справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб службовою є інформація про:
  21.1. Персональні дані фізичних осіб, що зберігаються в Державній інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
  21.2. Обліки обласних адресно-довідкових бюро, які містять персональні дані фізичних осіб.
  21.3. Підстави реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи.
  21.4. Підстави оформлення і видачі паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України.
  21.5. Персональні дані фізичних осіб, які зберігаються в справах про набуття чи припинення громадянства України та про надання дозволу на імміграцію.
  Последний раз редактировалось Accent; 27.03.2013 в 07:40.
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 2. #2

  Аватар для Alexandr1300
  Информация  Цитата


  Сообщение от Accent Посмотреть сообщение
  11.22. Зміст, організацію, проведення, матеріали та висновки службових розслідувань за фактами порушень дисципліни і законності працівниками органів внутрішніх справ, за винятком фактів порушень законних прав і свобод громадян, якщо законодавством не обмежено доступ.
  И кто мне теперь скажет, что они могут скрывать приказы по дисциплинарке?
  Взвешиваю квадратуру круга. МАУ.

 3. #3

  Аватар для Accent
  Информация
  Саша,  Цитата


  Сообщение от Accent Посмотреть сообщение
  якщо законодавством не обмежено доступ.
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 4. #4

  Аватар для Alexandr1300
  Информация  Цитата


  Сообщение от Accent Посмотреть сообщение
  Саша,
  ну так законодавством и не обмэжэно, а они кричат, что дск
  Взвешиваю квадратуру круга. МАУ.

 5. #5
  Администратор
  Аватар для bazar76
  Информация  Цитата


  Сообщение от Alexandr1300 Посмотреть сообщение
  И кто мне теперь скажет, что они могут скрывать приказы по дисциплинарке?
  Так уже никто и не скажит, тыж этой бумажкой теперь любого ротного до изнеможения доводить будешь.)))
  Шануймося, браття, бо ми того варті !!!

 6. #6

  Аватар для bejsik
  Информация
  прочитал все так и не нашел ответ - ориентировка на автомобиль является служебной информацией?

 7. #7

  Аватар для bejsik
  Информация
  огорчу всех, данный приказ был отменен приказом МВД №180 от 03 03 2012.
  я в заяве сослался на этот и получил ответ

 8. #8

  Аватар для Accent
  Информация
  то есть теперь в МВД вообще нет служебной информации
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti

 9. #9

  Аватар для Maksi
  Информация
  Не. Она теперь вся служебная ))))

 10. #10

  Аватар для Accent
  Информация
  ёлки,надо нам матчасть лучшее изучать-всё есть

  Наказ №180

  на сайте МВС

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  НАКАЗ
  03 .03.2012 м. Київ № 180
  Про скасування наказу МВС
  від 09.06.2011 № 309

  На виконання вимог пункту 15 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативних актів МВС внутрішніх справ у відповідність до законодавства


  НАКАЗУЮ:

  1. Скасувати наказ Міністерства внутрішніх справ від 09.06.2011 № 309 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України».
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Лекаря С.І.
  3. Наказ надіслати за належністю.


  Т.в.о. Міністра
  генерал-лейтенант міліції С.П. Черних


  Теперь действующий Приказ-№423
  По ГАИ служебная-фактически та же информация + один пункт.

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  14.05.2012 м. Київ № 423
  Про затвердження Переліку відомостей,
  що становлять службову інформацію
  в системі Міністерства внутрішніх справ України  Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

  НАКАЗУЮ:

  Скрытый текст

  Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України (далі - Перелік), що додається.
  Першому заступникові Міністра, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС:
  2.1. Організувати вивчення Переліку працівниками, які працюють зі службовою інформацією.
  2.2. Забезпечити приведення грифів обмеження доступу наявних матеріальних носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку.
  3. Управління зв’язків з громадськістю (Поліщук В.П.) розмістити Перелік на офіційному веб-сайті МВС.

  4. Управлінню документального забезпечення МВС України (Ковальов Р.Ю.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
  6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.


  Міністр
  генерал внутрішньої служби України В.Ю. Захарченко  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ МВС України
  14 травня 2012 року № 423


  ПЕРЕЛІК
  відомостей, що становлять службову інформацію
  у системі Міністерства внутрішніх справ України

  Цей Перелік, розроблений відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації”, "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про оборону України", "Про Цивільну оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію".

  I. Загальні положення

  1.1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ України віднесена до категорії службової інформації, надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".
  На таких матеріальних носіях інформації під грифом обмеження доступу зазначається номер примірника.
  1.2. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які містять відомості з питань мобілізаційної підготовки, надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" та позначка "Літер "М". Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки "Літер "М" документам та матеріальним носіям інформації з грифом "Для службового користування" є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю.
  Позначка "Літер "М" не присвоюється актам перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв інформації.
  1.3. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа "ДСК" позначки "Літер "М". Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, забороняється.
  1.4. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв конфіденційної інформації з питань мобілізаційної підготовки, що є власністю держави, здійснюється згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.
  1.5. У разі необхідності внесення змін до цього Переліку, обґрунтовані пропозиції структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС надаються на розгляд експертної комісії, яка ухвалює відповідне рішення.
  Терміни, що вживаються у цьому Переліку, мають значення, наведені у Законах України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про цивільну оборону", "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".  II. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності службовою є інформація про:

  2.1. Підприємства, установи, організації, фірми відносно яких проводяться оперативно-розшукові заходи працівниками органів внутрішніх справ.
  2.2. Дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з негласним апаратом.
  2.3. Чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об'єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації, оперативного обліку.
  2.4. Чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що залучаються до операцій за оперативними планами органів внутрішніх справ.
  2.5. Окремі питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої діяльності та оперативні засоби.
  2.6. Тактику і організацію розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, тактику і організацію розшуку безвісти зниклих дітей та осіб деяких інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. Безпосередньо відомості про особу (злочинець, безвісти зниклий), яка розшукується органами внутрішніх справ не є інформацією з обмеженим доступом. Постанова про заведення оперативно-розшукової справи з розшуку злочинців та безвісті зниклих осіб не потребує присвоєння грифу обмеження доступу.
  2.7. Порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.
  2.8. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні оперативними транспортними засобами підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2.9. Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними засобами подвійного призначення підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  2.10. Інформація, яка міститься в розпорядчих та службових документах, які містять відомості про безпосередні функції та завдання підрозділів органів внутрішніх справ, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
  2.11. Інформація про проведення операцій щодо захоплення, знешкодження злочинців чи осіб, що підозрюються в скоєнні тяжких злочинів, а також відомості про сили і засоби, які при цьому залучаються.
  2.12. Окремі елементи оперативної обстановки на об’єктах та лініях оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності).
  2.13. Інформацію, що надходить до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від правоохоронних органів іноземних держав, Генерального секретаріату Інтерполу, Європолу, щодо попередження, розкриття та розслідування злочинів, розшуку осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих, а також установлення особи невпізнаних трупів та невідомих осіб.
  2.14. Інформацію, що передається Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу до правоохоронних органів іноземних держав, Генерального секретаріату Інтерполу, Європолу, щодо попередження, розкриття та розслідування злочинів, розшуку осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих, а також установлення особи невпізнанних трупів та невідомих осіб.
  2.15. Відомості, що містяться в банках даних Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, а також відомості, що містяться в банках даних Генерального секретаріату Інтерполу, крім тих, що розміщені на відкритому сайті Генерального секретаріату Інтерполу.
  2.16. Інформацію про організацію роботи, структуру, топологію, паролі доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи Генерального секретаріату Інтерполу І-24/7.
  2.17. Матеріали службових відряджень працівників Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та військовослужбовців внутрішніх військ щодо приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою.
  2.18. Інформація яка міститься у службових розслідуваннях за результатами перевірок законності закриття провадженням оперативно – розшукових справ.
  2.19. Про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.  III. У сфері застосування оперативно-технічних заходів службовою є інформація про:

  3.1. Використання спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих найменувань).
  3.2. Плани, акти, розписки на видачу в тимчасове користування окремих засобів спеціальної техніки.
  3.3. Здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв і інструментів для підрозділів оперативно-технічних заходів та підрозділів оперативної служби.
  3.4. Результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи оперативно-розшукової діяльності.
  3.5. Переліки позивних, умовних назв тощо для радіообміну, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.  IV. У сфері протидії тероризму та екстремістським проявам службовою є інформація, що розкриває:

  4.1. Дії МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів у разі виникнення загрози терористичних актів, екстремістських проявів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  4.2. Інформація про готовність органів і підрозділів внутрішніх справ до протидії тероризму та екстремістським проявам.
  4.3. Участь органів та підрозділів внутрішніх справ у заходах з антитерористичної діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  4.4. Зміст, плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне забезпечення, засоби, форми, методи, результати розвідувальної діяльності (за окремий підрозділ і вище).
  4.5. Участь підрозділів внутрішніх військ у заходах із протидії терористичним та екстремістським проявам, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  4.6. Відомості про систему організації розвідки, організаційну структуру розвідувальних органів та підрозділів, а також підрозділів, які залучаються до виконання завдань з протидії тероризму за винятком відомостей, які віднесені до категорії конфіденційної або державної таємниці.
  4.7. Відомості про систему, методику, плани підготовки військовослужбовців та підрозділів, які залучаються до виконання завдань з розвідки та протидії тероризму за винятком відомостей, які віднесені до категорії конфіденційної або державної таємниці.  V. У сфері діяльності чергових частин (комендатур) службовою є інформація, що розкриває:

  5.1. Організацію пропускного режиму, охорони та оборони адміністративних будівель МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ за умов мирного часу, при веденні посиленого варіанту оперативно-службової діяльності або загрозі вчинення терористичного акта.
  5.2. Порядок дій працівників чергової частини (комендатури) при введенні в дію спеціальних оперативних планів.
  5.3. Склад конвою, маршрут та час конвоювання затриманих і заарештованих, порядок реагування на надзвичайні ситуації під час конвоювання.
  5.4. Види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій частині, кімнатах зберігання зброї чергової частини.
  5.5. Порядок дій працівників чергової частини (комендатури) органу (підрозділу) МВС у разі:
  5.5.1. Оголошення сигналів оповіщення цивільного захисту, введення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
  5.5.2. Введення в дію плану цивільного захисту на особливий період, переведення органу, підрозділу у вищі ступені готовності від міськрайліноргану та нижче.  VI. У сфері охорони громадського порядку службовою є інформація, що розкриває:

  6.1. Організацію забезпечення охорони громадського порядку в місцях дислокації органів державної влади та заходів з масовою участю громадян.
  6.2. Матеріали з профілактичної роботи по особам, які перебувають на обліках підрозділів дільничних інспекторів міліції.
  6.3. Порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту осіб.
  6.4. Форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та взятих під варту осіб, у тому числі на різних видах транспорту, територіальних закладах охорони здоров’я, судах.  VII. У сфері охорони об’єктів службовою є:

  7.1. Інформація про:
  7.1.1. Обладнання режимного об’єкта чи режимного приміщення органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також спеціальної установи міліції (сукупні відомості), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.2. Порядок передавання-приймання під охорону режимних приміщень.
  7.1.3. Організацію безпеки особового складу та охорону і оборону об'єктів органів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.4. Розташування складських приміщень для зберігання бойової вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних речовин, їх обладнання, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.5. Способи відключення засобів охоронної сигналізації.
  7.1.6. Стан та системи охорони об’єктів.
  7.1.7. Коди (паролі) для взяття об'єктів на охорону та зняття об'єктів з охорони Державної служби охорони МВС України (далі - ДСО).
  7.1.8. Список відповідальних осіб замовника за здачу об'єкта під охорону ДСО.
  7.1.9. Організацію безпеки особового складу та охорони і оборони об’єктів органів внутрішніх справ, за винятком, які віднесені до державної таємниці.
  7.1.10. План оборони та схеми обладнання засобами охоронно-пожежною сигналізацією режимного об’єкта чи режимного приміщення органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також спеціальної установи міліції (сукупні відомості), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

  7.2. Інформація, що розкриває:
  7.2.1. Порядок, схеми, плани і режим охорони та оборони об'єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і охороняються міліцією (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів охорони), за винятком об’єктів, які охороняються за договорами та відомостей, які віднесено до державної таємниці.
  7.2.2. План проведення командно-штабних навчань, складений органом, відповідальним за проведення навчань, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.2.3. Строки, маршрути, обсяги перевезень, графіки формування та місця завантаження вогне-, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних вантажів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  7.2.4. Розташування складських приміщень об'єктів, що охороняються внутрішніми військами, для зберігання зброї, боєприпасів, вибухо-, хімічно і екологічно небезпечних речовин, їх обладнання, крім тих, що віднесені до державної таємниці.
  VIII. У сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що розкриває:

  8.1. Зміст, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог Законів України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів охорони.
  8.2. Форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються.


  IX. У сфері діяльності Державної автомобільної інспекції службовою є інформація, що розкриває:
  9.1. Форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час здійснення охорони за участю Управління державної охорони України.
  9.2. Строки, маршрути, обсяги перевезень та інкасації, місця завантаження валютних цінностей під час перевезень за договорами.
  9.3. Форми, методи і процедуру забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими особами, стосовно яких здійснюється державна охорона.
  9.4. Оперативно-профілактичні відпрацювання, які проводяться підрозділами ОВС, в яких зазначається інформація про озброєння, оснащення та радіопозивні працівників міліції.


  X. У сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою є інформація, що розкриває:

  10.1. Порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення.
  10.2. Осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, отримані в ході дізнання, слідства, профілактичних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  10.3. Методи підготовки і здійснення терористичних актів, угону повітряних суден та інших особливо небезпечних злочинів проти держави; виготовлення вогнепальної зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв, піротехнічних сумішей, наркотичних речовин.
  10.4. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються до знешкодження злочинців.


  XI. У сфері роботи з кадрами службовою є інформація, що розкриває:
  11.1. Інформацію про кількісний та особистісний склад групи посиленої психологічної уваги, інформація щодо причини зарахування працівників до групи посиленої психологічної уваги та роботи, що здійснюється з даною категорією працівників.
  11.2. Інформацію про результати здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України (у тому числі до складу спеціальних миротворчих підрозділів), навчання в навчальних закладах МВС України, Академії внутрішніх військ МВС України, працівників органів внутрішніх справ України, що висуваються на керівні посади або переміщуються на інші посади в системі МВС, психодіагностики з метою виявлення в працівників ОВС України станів емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших негативних психологічних станів.
  11.3. Інформація з особових справ постійного та перемінного складу працівників внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.4. Інформацію, що розкриває структуру та штатну чисельність підрозділів оперативної служби, оперативно-технічних заходів, спеціальної міліції, кримінальної, аналітичної, тактичної, оперативно-технічної розвідки спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю.
  11.5. Накази по особовому складу в частині оголошення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.
  11.6. Персональні дані працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.7. Функціональні (посадові) обов’язки працівників режимно-секретних органів, підрозділів технічного захисту інформації, підрозділів військово - мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони, підрозділів кримінальної міліції, по боротьбі з організованою злочинністю, внутрішньої безпеки, підрозділів оперативно-технічних заходів та оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  11.8. Проходження служби в минулому в підрозділах оперативної служби на посадах негласного особового складу.
  11.9. Організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС України, а також приймаються на посади робітників та державних службовців.
  11.10. Зміст заходів або узагальнені результати спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС, а також приймаються на посади робітників та службовців.
  11.11. Протоколи атестаційних комісій .
  11.12. План звільнення працівників внутрішніх військ МВС.
  11.13. Штати Головного Управління внутрішніх війск МВС України, територіальних командувань, з’єднань, військових частин, закладів, установ на мирний час, та відомості щодо їх обліку.
  11.14. Облікові та звітні відомості щодо лімітної, штатної і за списком чисельності військ та джерела їх утримання на мирний час.  XII. У сфері мобілізаційної роботи, територіальної оборони та цивільного захисту службовою є інформація, що розкриває:

  12.1 Розподіл особового складу органу (підрозділу) МВС за запасними пунктами управління.
  12.2. Підготовку, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, антитерористичної тематики та цивільного захисту на особливий період органу МВС Украйни, ГУМВС, УМВС та їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  12.3 Відомості про оповіщення та збір керівного і особового складу органу (підрозділу) МВС, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.
  12.4. Потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту для працівників структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ, установ забезпечення (медичні заклади, казенне підприємство науково-виробниче об’єднання „Форт”, Центральна база ресурсного забезпечення та її філії, автомобільне господарство).
  12.5. Розподіл документів структурних підрозділів МВС Украйни, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, які мають спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, на групи для евакуації, передачі до архіву, знищення в особливий період або при проведенні евакуаційних заходів.
  12.6. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів, документів з територіальної оборони та цивільного захисту органу (підрозділу) МВС Украйни.
  12.7. Поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення системи цивільного захисту органу (підрозділу) МВС.
  12.8. Функціональні обов’язки особового складу МВС України, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ на особливий період і при проведенні заходів цивільного захисту, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
  12.9. Маршрути евакуації, місця збору та безпечні райони (райони евакуації) особового складу ГУМВС, УМВС, ГУВВ їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ.
  12.10. Постачання в особливий період: технічних засобів та майна речової служби, лікарських засобів та медичного майна, пально-мастильних матеріалів.
  12.11. Закупівлю та постачання продовольства в особливий період.
  12.12. Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань функціонування органів і підрозділів внутрішніх справ у особливий період, накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.
  12.13. Показники з праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб МВС України на особливий період.
  12.14. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах МВС України на особливий період.
  12.15. Документи про надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період для ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ.
  12.16 Показники з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України на особливий період в окремому вищому навчальному закладі, його структурних підрозділах.
  12.17. Чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за ГУМВС, УМВС, вищими навчальними закладами, підприємствами та установами забезпечення, які не виконують мобілізаційні завдання.
  12.18. Показники функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Управлінь МВС України на транспорті.
  12.19. Потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку та фінансування заходів цивільного захисту ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і установ забезпечення в мирний час.
  12.20. Організацію перевірки та оцінки бойової і мобілізаційної готовності військової частини внутрішніх військ.
  12.21. Організацію прийому мобілізаційних ресурсів, розміщення та обладнання пунктів прийому особового складу та техніки.
  12.22. Склад, порядок розгортання роботи груп контролю за відмобілізуванням та адміністрацій пунктів прийому мобілізаційних ресурсів.
  12.23. Табелі належності основних видів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів, які необхідно утримувати у військових частинах за штатом мирного часу.
  12.24. Поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення складської бази непорушних запасів.
  12.25. Документи з мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.  XIII. У сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж службовою є наступна інформація:

  13.1. Інформація про:
  13.1.1. Позивні сигнали працівників та радіочастоти, які використовуються органами внутрішніх справ у мирний час, із зазначенням належності до відповідних підрозділів.
  13.1.2. Документи з організації контролю за ефіром в органах внутрішніх справ.
  13.1.3. Побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі внутрішньовідомчих та відкритих для загального користування, між органами та підрозділами внутрішніх справ.
  13.1.4. Параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж.
  13.1.5. Побудову та принципи роботи елементів інформаційно - телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі відповідної комп’ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними підрозділами зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку.
  13.1.6. Засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж органів внутрішніх справ.

  13.2. Інформація, що розкриває:
  13.2.1. Номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах органів внутрішніх справ.
  13.2.2. Документи з організації внутрішньовідомчого зв’язку органів внутрішніх справ.
  13.2.3. Структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі органів внутрішніх справ.
  13.2.4. Належність постійних радіопозивних абонентів радіозв’язку до підрозділу внутрішніх справ, посадової особи, радіомережі та присвоєного радіоканалу за сукупністю всіх критеріїв в цілому за підрозділ.
  13.2.5. Відомості про номери абонентів відомчої телефонної мережі та її користувачів.
  13.2.6. Паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації.
  13.2.7. Радіопозивні абонентів радіозв’язку органів та підрозділів внутрішніх справ.
  13.2.8. Склад радіомереж (радіонапрямків) для мирного часу з позивними посадових осіб у сукупності за ГУВВ, управління територіального командування, з'єднання.
  13.2.9. Документи прихованого управління військами:
  13.2.9.1. Таблиця позивних посадових осіб внутрішніх військ (ТППО ВВ).
  13.2.9.2. Таблиця резервних позивних до таблиці позивних посадових осіб внутрішніх військ.
  13.2.9.3. Таблиця сигналів управління системою зв'язку внутрішніх військ.
  13.2.9.4. Таблиця позивних вузлів зв'язку пунктів управлінь у сукупності за внутрішні війська.
  13.2.9.5. Таблиця сигналів управління по військових радіостанціях підрозділами внутрішніх військ.
  13.2.9.6.Таблиця сигналів для передачі даних радіаційної, хімічної та біологічної обстановки по засобах зв'язку.
  13.2.10. Відомості, що за сукупністю показників розкривають готовність системи зв'язку внутрішніх військ до виконання завдань за призначенням.
  13.2.11. Принцип побудови та стан системи зв'язку внутрішніх військ МВС: плани, розпорядження, схеми, розрахунки, крім відомостей, які містять інформацію з обмеженим доступом.
  13.2.12. Організацію оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку: плани, схеми, графіки, довідники, таблиці оперативно-технічних даних, інструкції, розпорядження.
  13.2.13. Організацію технічного забезпечення зв'язку та автоматичної системи управління: плани, огляди, розрахунки, звіти, відомості, довідки, протоколи, табелі, наряди.
  13.2.14. Обладнання об'єктів інженерно-технічними засобами охорони, їх характеристик, місць встановлення та способів підключення, наявності вразливих місць.
  13.2.15. Діяльність пунктів управління внутрішніх військ МВС України.  XIV. У сфері фінансового та ресурсного забезпечення службовою є інформація про:

  14.1. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту в органах внутрішніх справ, навчальних закладах, установах внутрішніх справ.
  14.2. Порядок та результати проведення перевірок дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення.
  14.3. Забезпеченість органів та підрозділів внутрішніх справ озброєнням та спеціальною технікою.
  14.4. Назви та місцезнаходження підприємств-постачальників озброєння та спеціальної техніки для органів внутрішніх справ.
  14.5. Норми належності, порядок зберігання та заходи із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-хімічного та інженерного майна, які містяться у відповідних нормативних актах та інших службових документах МВС.  XV. У сфері забезпечення діяльності, експлуатації та будівництва спеціальних об’єктів інформація, що розкриває:

  15.1. Перелік, діяльність та заходи пов’язані із забезпеченням експлуатації міських і заміських спеціальних об’єктів системи МВС, у тому числі міських та заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  15.2. Відомості, викладені в проектній документації на будівництво, реконструкцію та ремонт спеціальних об’єктів системи МВС України (інструкції з проектування, стандарти і нормалі до будівельних норм, проектно-кошторисна документація для проведення ремонтно-будівельних робіт), у тому числі міських та заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.  XVI. У сфері науково-дослідної діяльності службовою є інформація, що розкриває:

  16.1. Зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із розроблення, створення, удосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності та для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  16.2. Технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості відтворення цих технологій.
  16.3. Раціоналізаторські пропозиції, доробки, інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та спеціальної техніки, які підвищують їх тактико- технічні характеристики.
  16.4. Зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, випробувань із розроблення, створення, удосконалення форм і способів виконання конкретних службово-бойових завдань щодо захисту національної безпеки держави, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.  XVII. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

  17.1. Організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.2. Систему охорони, перепускний, внутрішньо об’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з державною таємницею, за умови мирного часу якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.
  17.3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх звірки наявності, знищення, у тому числі з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
  17.4. Зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами:
  17.4.1. розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.5. Зміст номенклатури посад працівників органу (підрозділу) внутрішніх справ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

  17.6. Порядок доступу працівників органів внутрішніх справ до окремих службових приміщень, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею.
  17.7. Засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ, військових частинах, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.8. Заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.9. Дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання доступу за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.10. Переліки режимних, атестованих приміщень структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, військових частинах, науково-дослідних установ та підприємств.
  17.11. Заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює конфіденційна інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.12. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами.
  17.13. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  17.14. Акти перевірок про результати комплексних спеціальних перевірок, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  17.15. Відомості про планування, впровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в органах, підрозділах внутрішніх справ, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  17.16. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.  XVIII. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація, що розкриває:

  18.1. Відомості з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
  18.2. Відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем спеціального зв’язку, порядок забезпечення режиму безпеки в ході їх реалізації, крім тих, що становлять державну таємницю.
  18.3. Відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
  18.4.Відомості за про порядок обліку, використання, пересилання та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та ключовими документами до них, нормативної, технічної та експлуатаційної документації.
  18.5. Відомості про технічні характеристики та зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.
  18.6. Відомості про криптографічні системи, засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри), номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування, порядок уведення в експлуатацію.
  18.7. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
  18.8. Відомості про залучення працівників органів внутрішніх справ до роботи із засобами криптографічними захисту інформації і ключовими даними та допуск (доступ) до них.
  18.9. Відомості про порядок поводження з матеріальними носіями інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
  18.10. Переписка з питань оформлення допусків до шифрробіт, навчання та спеціальної підготовки особового складу спеціалістів СПЗ, технічного обслуговування, ремонту, списання, розбракування та знищення засобів КЗІ, які мають гриф секретності; плани робіт підрозділів спеціального зв'язку; акти (протоколи) прийому-передачі, перевірок наявності, знищення документів з шифрувальної роботи та секретного діловодства органів спеціального зв'язку.
  18.11. Залучення військовослужбовців (службовців) внутрішніх військ до роботи із засобами криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск до них.  XIX. У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення службовою є інформація про:

  19.1. Персональні дані осіб, які підозрюються, звинувачуються у вчиненні злочину, узяті під варту або піддані адміністративному арешту та засуджені, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
  19.2. Персональні дані осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками органів внутрішніх справ.
  19.3. Персональні дані іноземців та осіб без громадянства, які порушили встановлені законодавством правила в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію.
  19.4. Назву, кількість і заводські номери зброї, що перебуває у користуванні громадян (у т.ч. їх персональні дані), підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яка обліковується підрозділами дозвільної системи органів внутрішніх справ та яка перебуває в обігу органів внутрішніх справ (за окремими показниками).
  19.5. Відомості, що містяться в первинних облікових документах щодо заяв і повідомлень про злочини, стан їх розслідування та розкриття, про адміністративні правопорушення, а також зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують публічному прийняттю рішень.
  19.6. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, інших інформаційних ресурсів.
  19.7. Відомості щодо персональних даних власників документів (бланків документів), які були викрадені та утрачені; паспортних документів померлих громадян України, не зданих до органів внутрішніх справ; паспортних документів осіб, які знаходяться в розшуку.
  19.8. Відомості щодо персональних даних власників транспортних засобів, які розшукуються.


  XX. У сфері досудового слідства службовою є інформація про:

  20.1. Методики проведення науково-дослідних і технічних робіт (заходів), що сприяли розкриттю злочину.
  20.2 Функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС України.
  20.3. Інформація, яка вміщена до криміналістичних обліків Експертної служби МВС.  XXI.У сфері діяльності внутрішніх військ МВС:

  21.1. У сфері охорони громадського порядку службовою є інформація, що розкриває:
  План взаємодії з'єднань та військових частин внутрішніх військ з експертною службою місцевих органів внутрішніх справ у разі надходження повідомлень про загрозу вибуху або виявлення вибухонебезпечних (підозрілих у вибухонебезпечному відношенні) предметів у місцях виконання службово-бойових завдань.

  21.2. У сфері охорони та оборони важливих державних об'єктів службовою є інформація, що розкриває:
  21.2.1. Сукупність відомостей щодо:
  21.2.1.1. системи охорони та оборони об'єкта, який підлягає військовій охороні.
  21.2.1.2. сил та засобів, які до цього залучаються.
  21.2.1.3. інструкцій, табелів постів, місць розташування та маршрути руху варт і чатових.
  21.2.2. Відомості за кожний об'єкт, що підлягає охороні та обороні військовою частиною, у сукупності всіх показників щодо: обладнання об'єктів комплексами інженерно-технічних засобів охорони; місця їх установлення; технічні характеристики; способи їх відключення та дані про вразливі місця.

  21.3. У сфері конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час судового процесу, охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу службовою є інформація, що розкриває:
  21.3.1. Сукупність відомостей щодо організації системи охорони осіб, узятих під варту, під час проведення резонансних (окремих) судових процесів та виконання завдань з екстрадиції (плани охорони вказаних варт).
  21.3.2. Відомості, які містяться в планах розшуку та затримання осіб, що здійснили втечу з-під варти (плани дій під час надзвичайних обставин та надзвичайних ситуацій).

  21.4. У сфері бойової готовності службовою є інформація, що розкриває:
  21.4.1. Інформацію про бойову готовність лінійного батальйону та підрозділів, рівних їм.
  21.4.2. Розподіл особового складу Головного управління внутрішніх військ, управління територіального командування за пунктами управління.
  21.4.3. Порядок та періодичність доповідей (донесень) про виконані заходи під час приведення в готовність до виконання службово-бойових завдань за призначенням та вищі ступені бойової готовності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  21.4.4. Інформація про готовність до виконання завдань за призначенням (бойової готовності), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
  21.4.5. Строки проведення раптових перевірок бойової готовності (готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням) Головного управління, управлінь територіальних командувань, з'єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України.

  21.5. У сфері оперативної підготовки службовою є інформація, що розкриває:
  21.5.1. Плани командно-штабних навчань (тренувань) з питань бойової готовності, територіальної оборони та антитерористичної тематики.
  21.5.2. Узагальнені звіти щодо результатів проведення командно-штабних (тактико-спеціальних) навчань (тренувань).
  21.5.3. Інформація щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань та командно-штабних (штабних) тренувань, за винятком відомостей, які віднесені до конфіденційної інформації.
  21.5.4. Відомості про чисельний склад військових оперативних резервів (резервів).

  21.6. У сфері служби військ службовою є інформація про:
  21.6.1. Формуляри внутрішніх та гарнізонних варт.
  21.6.2. План розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

  21.7. У сфері тилового та технічного забезпечення службовою є інформація про:
  21.7.1. Організацію тилового та технічного забезпечення військових оперативних резервів (резервів) військових частин, які залучаються до виконання завдань під час надзвичайних ситуацій та в умовах надзвичайного стану, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.
  21.7.2. Розрахунки потреби, наявності озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів військових, оперативних резервів (резервів) військових частин, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

  21.16. У сфері служби захисту радіаційно-хімічної безпеки, інженерної служби службовою є наступна інформація:
  Відомості про наявність, технічний стан майна та засобів номенклатури служби радіаційно-хімічної безпеки захисту та інженерної служби у з'єднаннях та військових частинах військ (частин постійної готовності).


  Начальник Управління документального
  забезпечення МВС України
  полковник міліції Р.Ю. Ковальов
  Последний раз редактировалось Accent; 27.03.2013 в 07:44.
  If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti


 
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
Вверх