Директору департамента
коммунального строительства
Лысому В.В.Поїздник В`ячеслав Геннадiйович
пр.им.Газети «Правда» буд.**** кв.****
(від імені громадського руху «ЗОВ» )[1]


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Нещодавно на пр.им.Газети «Правда» поблизу кiнотеатра «Правда» був відкрит пiдземний пiшохiдний перехiд. В якості обладнання для пішохідного переходу було придбано пристрій «VimecT09», який призначений для спуску і підняття людей з обмеженими фізичними здібностями на спецiальних вiзках по сходах підземного переходу. Особливо турбує питання вартостi цього пристрою.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Відповідно до ст. 20 Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Враховуючи, що інформація про вартiсть придбраного пристрою «VimecT09» не відноситься до інформації з обмеженим доступом, прошу :

1. У якого підприємства або фірми було придбано технічний пристрій «VimecT09»?
2. За яку вартiсть було придбано технiчний пристрiй «VimecT09»?

Прошу надати відповідь у передбачений законом термін.


Додатки:
1. Фото технiчного пристрою «VimecT09» вартiсть якого запитується.
____.____.2012 _______________

[1] Громадський рух «ЗОВ» інтернет-сторінка «zovzakona.org»