+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
 1. #11

  Аватар для ALTIS
  Информация
  [IMG]URL=http://www.radikal.ru][/URL][/IMG]
  [/IMG]
  ...дата 2010, через восемь месяцев, после родов Бабмина "постанови раком користувачів автошляхами загального користування № 1342",де "повітухою" була...ну воня там де треба..ну навоняла на всю Україну...
  було "абортірувано"рішення № 3105 від 26.08.10 ....
  сапожники-чёботарі узялися за привокзальну площу міста...
  тем паче ченчевичи, безгрошатники, на подхвате...
  КП "Міськавтопарк" - приватна власність депутата-вітренківця, молодий, раденький...
  і сапоготарі-как настоящие сутенёры, купують чинуошару и...огороживают периметр площади Петровского...
  Цель-то благая..см.п1
  да спецтехзасобы -(шлагбаумы), вроде как тока для "маршруток"! Приучали-с к следующему шагу...
  " корыто" уже обозначено...лютики-цветочки, поливалочки...благодать коммунальная!! забота!!!!
  тока ченчёвиты ну не наглели...стригли рыбку, "парковали"...благо "пруд" для автоовец огорожен.забрёл-выплыл..дал-не дал. Послал-пошли...Лишь бы шерсть с рыбы капала!
  Но нет покоя владельцам другой "запруды" на привокзальной...площадью ??? ето та, которая якобы "стоянка"...без документов! Ну не может их быть в принципе! По ЗАКОНУ...
  Но разве имется ЗАКОН для СУТЕНЁРОВ от закона?
  И тут явилсь СУТЕНЁРЫ от закона, тобишь, "мы вам-с любой закон "подложим", за сикоко тока, а?

 2. #12

  Аватар для Accent
  Информация
  мдя.Прокуратура,похоже,плачет. Причём плачет оттого,что не хочет лезть на такой кактус

 3. #13

  Аватар для ALTIS
  Информация
  ...з "Позову..." "юрист-молодчага" ! Нащипал из ЦКУ фраз из статей кодекса, бабулет рубанул!
  Стаття 4. Акти цивільного законодавства України

  1. Основу цивільного законодавства України становить
  Конституція України ( 254к/96-ВР ).

  2. Основним актом цивільного законодавства України є
  Цивільний кодекс України.
  но, ппочитав сей "труд", проясню для любопытных...


  [IMG][/IMG]

  Стаття 19. Самозахист цивільних прав
  Published by Консультант on Сб, 05/28/2011 - 17:17

  Стаття 19. Самозахист цивільних прав

  1. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.

  Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

  2. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

  Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

  1. Положення ст. 19 ЦК про самозахист цивільних прав є новелою. У цивілістичній доктрині самозахист цивільних прав зазвичай пов'язувався з необхідною обороною і крайньою необхідністю в кримінальному праві. Натомість у ЦК УРСР 1963 р. ці категорії закріплювалися в главі 40. Так, відповідно до ст. 444 ЦК УРСР не підлягала відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі. За ст. 445 ЦК УРСР шкода, заподіяна в стані крайньої необхідності, повинна була відшкодовуватися її заподіювачем, за винятками, встановленими цією ж статтею. У новому ЦК норма про крайню необхідність знайшла своє відображення в ст. 1171.

  У чинному ЦК відсутня самостійна стаття про необхідну оборону, оскільки в ст. 1169 ця проблема вирішується по-іншому. Згідно з ч. 1 вказаної статті шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується. Звідси можна зробити висновок, що в новому ЦК необхідна оборона є лише одним із проявів самозахисту, перевищення якої може визначатися як за нормами ЦК, так і за нормами КК України.

  2. У ч. 1 коментованої статті визначаються підстави для застосування самозахисту. Такими є не лише порушення і протиправні посягання власних прав особи, але й прав інших осіб, коло яких не обмежується законом. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 1158 ЦК, якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх упередження, усунення або зменшення. Очевидно, що ці дії можуть також мати ознаки самозахисту.

  Зміст самозахисту полягає у застосуванні особою засобів протидії, які не заборонені та не суперечать моральним засадам суспільства. Ці заборони передбачені в ЦК (ст. 1169), а також інших законах України.

  Самозахист в юридичній науці розуміється у вузькому та широкому значеннях. Самозахист цивільних прав у вузькому значенні — це вчинення управомоченою (управненою) особою не заборонених законом фактичних дій, спрямованих на ненастання, зменшення негативних наслідків такого порушення. До таких фактичних дій можна віднести, наприклад: встановлення власником перешкод або застосування фактичних дій для безпідставного проникнення інших осіб у житловий будинок, виробничу будівлю, на земельну ділянку.

  До способів самозахисту у широкому його значенні належать як фактичні, так і юридичні дії. Таке розуміння самозахисту цілком відповідає змісту ч. 2 ст. 19 ЦК, згідно з якою способи можуть встановлюватись договором або законом.

  Способами юридичного характеру протидії порушенню цивільних прав можна вважати, зокрема, застосування стороною в договірних правовідносинах так званих оперативних санкцій на противагу невиконання іншою стороною договірних обов'язків. Наприклад, у разі неоплати покупцем проданого товару, продавець може відмовитися від його передачі покупцеві. Досить поширеним способом самозахисту є притримання майна боржника кредитором (статті 594, 856, І74,916 ЦК та ін.)

  3. Частина 2 коментованої статті визначає допустимість застосування самозахисту у тому чи іншому конкретному випадку. Тобто він має бути адекватним факту порушеного права і самого порушення, а також значимості негативних наслідків, що мали бути спричинені порушенням. Зокрема, порушення цивільних прав має бути реальним, а не уявним, неналежне виконання договору підряду не дає права замовникові на пошкодження майна підрядника, обсяг негативних наслідків застосування особою самозахисту не повинен істотно перевищувати обсяг шкоди, яка їй заподіяна чи могла б бути заподіяна порушенням її цивільного права.

  Нарешті законодавець надає особі право на свій розсуд обирати спосіб самозахисту.

  ..ну и наиболее КОНКЛЮДИВНІ ляпаси...
  Форма правочинів
  Форма правочину – це спосіб вираження волі осіб, які беруть у ньому участь.

  Розрізняються такі форми вчинення правочинів:
  конклюдентними діями
  шляхом мовчання
  усно
  письмово
  письмово з нотаріальним посвідченням;
  письмово з дотриманням спеціальних вимог (державна реєстрація тощо).

  Конклюдентні дії – це звичайна за таких обставин поведінка особи, з якої ясно випливає намір (бажання) особи здійснити правочин на заздалегідь відомих умовах.

  За допомогою конклюдентних дій правочини можуть вчинятися лише у випадках, коли це не суперечить їх суті й законом не встановлений інший спосіб вираження волі стосовно таких правочинів.

  Наприклад, банк, виставляючи банкомат, виражає свій намір виплачувати гроші володільцям відповідних кредитних карток; володілець картки, виконуючи відповідні дії, виражає свою волю на отримання грошей з рахунку. Шляхом конклюдентних дій укладається також договір перевезення метрополітеном.

  Мовчання має правове значення лише у тому випадку, якщо законом або домовленістю сторін правочину йому було надане таке значення (ч. 3 ст. 205 ЦК).
  ст.12 -добре. Але попередня, ст.11
  Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

  1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що
  передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб,
  що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують
  цивільні права та обов'язки.

  2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків,
  зокрема, є:

  1) договори та інші правочини;
  та ще
  Стаття 4. Акти цивільного законодавства України

  1. Основу цивільного законодавства України становить
  Конституція України ( 254к/96-ВР ).
  ..
  .. 4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету
  Міністрів України.

  Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить
  положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються
  відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.
  .."отже, отримавши в користування майданчик для паркування ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ,
  так звні "паркувальники" , починають " ОФЕРТУВАТИ" , а нерозумні власники-користувачи привокзальною площею, АКЦЕПТУЮТЬСЯ!!!
  Пауза!
  Бо впаду

 4. #14

  Аватар для ALTIS
  Информация
  З А К О Н У К Р А Ї Н И

  Про залізничний транспорт

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 40, ст. 183 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР
  N 274/96-ВР від 04.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 184 }
  ..
  .. Стаття 7. Відносини залізниць з місцевими органами
  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
  ( Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV
  ( 860-15 ) від 22.05.2003 )

  Відносини залізниць з місцевими органами виконавчої влади,
  органами місцевого самоврядування базуються на податковій і
  договірній основах відповідно до чинного законодавства України.
  ( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )
  До компетенції цих органів належать: контроль за роботою
  залізничного приміського пасажирського транспорту і вокзалів,
  погодження тарифів у приміських сполученнях, погодження питання
  щодо пунктів зупинок, закриття залізничних станцій для
  обслуговування пасажирів, автомобільних переїздів через залізничні
  колії.
  На місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого
  самоврядування покладається організація виконання робіт
  з
  благоустрою привокзальних площ, спорудження та впорядкування
  під'їздів до залізничних станцій,
  забезпечення їх телефонним
  зв'язком та транспортним сполученням з населеними пунктами за
  місцем розташування станцій, запобігання правопорушенням на
  залізницях. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
  самоврядування взаємодіють із залізницями з метою поліпшення
  використання транспортних засобів власниками вантажів, злагодженої
  роботи з іншими видами транспорту, розвитку (в тому числі на
  пайових засадах) транспортної і соціальної інфраструктури щодо
  обслуговування пасажирів та економіки регіонів.
  ПОНЯТНО, КАК БЛАГОУСТРАИВАЮТ привокзальную площадь в Днепропетровске????

  "ОШЛАГБАУМИЛИ", установив пропускной режим !!
  ПРОДАВ, через посредника КП " ВОРАВТОПАРК" прилегающую территорию к объекту ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ - ВОКЗАЛУ!!!
  По скудоумию?
  Недоумию ? Нет,
  ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ЗАКОНА!!!
  А преступившие ЗАКОН- кто ???
  [/IMG]

  КТО ЗАКАЗЧИК ?
  "власник- засновник " КП ВОРАВТОПАРК"????[IMG][/IMG]
  ...Вота игде всплыл адрес пл.Петровского 5 / 13!!!
  А по "дозволам" ЛГУНЫ из Департамента транспорта, укзывают то 5 то 13...
  Не-а! Это не скудоумие, этоСОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОСОБНИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКАМ, ПУТЁМ МАССОВОГО ОБМАНА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ ЗАКОНОВ, УМОЛЧАНИЕ, ВВОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ, ОТКРЫТАЯ ,НАГЛАЯ ДИСКРЕДИТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ С ЦЕЛЬЮ ЗАВЛАДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРАЖДАН ПОД ВИДОМ ОКАЗАНИЯ " УСЛУГ"!!!
  Последний раз редактировалось Accent; 07.08.2012 в 08:22.

 5. #15

  Аватар для ALTIS
  Информация
  Способом заволодіння майном при шахрайстві може бути обман або зловживання довірою в будь-яких формах, злочин відбувається лише з прямим умислом, обов'язкова ознака суб'єктивної сторонни-укладення завідомо нездійсненного договору. При цьому головне завдання - укладення угоди на умовах шахрая, що передбачає отримання ним в своє розпорядження матеріальних чи грошових коштів потенційного потерпілого і відстрочене виконання власних зобов'язаньорони - корислива мета.
  Шахрайству, як формі розкрадання, притаманні всі ознаки розкрадання

  ...НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ (англ normative act) — вид правового акта, официальный письменный документ, имеющий обязательную силу и рассчитанный на неоднократное применение, принятый управомоченным субъектом нормотворчества, выражающий властные веления, порождающий определенные правовые последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регулирование общественных отношений путем установления, изменения или отмены норм права. Н.п.а. классифицируются, в частности, в зависимости от вида субъектов нормотворчества, определяющего юридическую силу акта. Различаются конституция и иные законы, принимаемые высшим представительным органом гос-ной власти или в результате референдума, а также подзаконные правовые акты - Н.п.а. президента, правительства, министерств и ведомств, локальные Н.п.а. О Н.п.а. органов исполнительной власти см. Ведомственный нормативный правовой акт.
  ...Правила юридической техники — конкретные требования, предъявляемые к процессу выработки правового акта, основанные на методах юридической техники.
  ...языковые (правила ясности, точности, нейтральности, экономичности юридических текстов, однозначности используемых в тексте терминов, совершенства синтаксических конструкций, устойчивости способов выражения норм и др.);
  а что мы имеем в коррупционной "постанове № 1342"-двузначности на каждом шагу, подмена терминов и понятий..
  игнорирование норм ЗАКОНОВ...
  ...гносеологические (правила отражения социального явления адекватными лингвистическими средствами, точности определения предмета регулирования правового акта, [/
  COLOR]познание контекста разрабатываемого акта).
  что имеем? Туман..СЛОВОБЛУДИЕ-паркування-стояння,місце "паркування-МЕСТО СТОЯНКИ......и это подписывл ПРЕМЬЕР-министр? Не-а! Пособник всеукраинского мошенничества, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ (основа-необізнанність громодянина в "словоблудии")ДОВЕРИЕМ!
  Единственная наземная АВТОСТОЯНКА- напротив Мост-сити...Нет "шакалов", автоматика работает. Чек времени въезда-пожалуйста! Выехал в течении определённого времени-без проблем! "шакалят" нет! Цивилизованно, ЗАКОННО!
  Потому что там есть СОБСТВЕННИК СТОЯНКИ! Статус территории иной!
  Подземная АВТОСТОЯНКА (Паркинг),-вообще ИДЕАЛ! В ЦУМЕ!!! Опять, СОБСТВЕННИК СТОЯНКИ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ и ЗАКОННОЕ ПРАВО установить и ТАРИФЫ, и ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ! Статус СТОЯНКИ (PARKING)-позволяет! И автоматика работает, и "оператор" не перед шлагбаумом...
  А на МОРДЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКА? (площадь изуродованную шакалами нельзя назвать ЛИЦОМ ГОРОДА), В
  МОРДУ превратили! Морда УКРАИНЫ !!! Всем городам пример!
  Руководство города не знает статус ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ??? Объекта БЛАГОУСТРОЙСТВА? Или ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ "ПРОДАННОЙ" мародёрам?
  Какие " терминалы-платёжные" установили ЛГУНЫ?
  Какая АВТОМАТИКА ? Что тогда делают возле " автоматических" шалалабаумов клоуны в куртках, и обтруханых спортивных штанах?
  А... П А Р К У Ю Т транспортні засоби КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ згідно з п. 1.1 ДОГОВІРУ № 85 АП !!!
  та хто ж ті торговці загальнодержавною власністю?

  ---------- Сообщение добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:32 ----------

  так хто же "комісіонно" торгує привокзальною мордою, в шалалабаумах как наморднику...
  Смотрим " филькину грамоту", может специально фамиилии, для обкаливания, внесены ???
  ...тогда " мародёры-мошенники" ишо и за ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТА... бо нет ПЕЧАТИ, ПОДПИСЕЙ...
  А? Так руководство подставить..
  Ибо здравый не подпишет!
  Ну а если это-ДОКУМЕНТ!!!, тогда я ПРЕМЬЕР!!!

  ]http://www.radikal.ru][/IMG]

  та по сікоко???
  [URL=http://www.radikal.ru][/IMG]
  і куді поділася адреса Пл. Петровського,5 ???
  См. схему "розміщення" вище...
  498 ( чотириста дев`яносто вісім !!!)на МІСЯЦЬ!!!
  а Пл. Петровського,5 -за скока ПРОДАЛИ ???
  да...БЮДЖЕТНИКИ, ЗАБОТЛИВЫЕ НАШИ !!!!
  Люля без вас скучает! Крохоборы беловоротничковые!
  СЛОН - (Соловецкий курорт особого назначения)- на Мальдивах? Рыдает..
  Последний раз редактировалось ALTIS; 01.08.2012 в 23:16.

 6. #16

  Аватар для ALTIS
  Информация
  БЛАГОУСТРІЙ ? НІ! « УЗАКОНЕННЯ МАРОДЕРСТВА»
  Почнемо їсти « панську кашу» з 12.09.2012
  Закон

  «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Верховна Рада України; Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР
  Набрання чинності відбудеться 12.09.2012
  1) у пункті "а" частини першої статті 30:
  у підпункті 4 слово "стоянок" замінити словами "громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування";

  Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
  господарства, побутового, торговельного
  обслуговування, громадського харчування,
  транспорту і зв'язку

  До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
  рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження …
  4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;
  прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного
  транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до
  закону; - так в действующем Законе..
  В новой «редакции пункт 4 ст. 30 будет такой:
  реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;

  транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до
  закону;
  Разницу чувствуете ? Не надо «рішень сесій ради» , доста РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ! И « танцуют» - ПЛАТЯТ ВСЕ! Плевать «исполкому» на все ЗАКОНЫ: «Про дорожній рух»…
  З «самоврядуванням» - зрозуміло!
  Поки холопи сплять, водії відпочивають, після тривалої боротьби з чумою України – ПАРКУВАННЯМ !
  Пани варять «кашу» !

  . У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 41; 2011 р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2011 року № 4220-VI):
  Ото, «варять» так «варять»! Сьорбати із свої кишень будуть ВОДІЇ – КОРИСТУВАЧИ ДОРОГАМИ! Просто- ДОРОГАМИ, а не якимося дорогами загального користування,

  територія - сукупність земельних ділянок, які
  використовуються для розміщення об'єктів загального користування: на"благоустрою населених пунктів";-з( Увага! Остання подія [Набрання чинності] відбудеться 12.09.2012
  Було так:
  5) вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних
  засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування,
  внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і
  велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні
  автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами,
  технічними засобами організації дорожнього руху;
  «Наварили» - стало так:
  5)"вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху";
  Чому зникло- доріг загального користування ???
  Обошли, как столб: З А К О Н У К Р А Ї Н И « Про автомобільні дороги» де:
  Стаття 5. Види автомобільних доріг
  Автомобільні дороги поділяються на:
  автомобільні дороги загального користування;
  вулиці і дороги міст та інших населених пунктів;
  відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
  автомобільні дороги на приватних територіях.
  Та ще й: Стаття 7. Загальна характеристика

  Автомобільні дороги загального користування є складовою
  Єдиної транспортної системи України і задовольняють потреби
  суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях.

  Автомобільні дороги загального користування перебувають у
  державній власності і не підлягають приватизації.

  Автомобільні дороги загального користування, які у зв'язку з
  розширенням меж територій міст стають частиною їх
  вулично-дорожньої мережі, можуть передаватися безоплатно в
  комунальну власність за рішенням Кабінету Міністрів України.
  …ну і як ? Дороги будуються за НАЛОГИ УСІЄЇ СПІДЬНОТИ, передаються державою у комунальну власність БЕЗОПЛАТНО, а тепер частинами будуть використовуватись ділками як «паркувальні майданчики»?
  Усюди, в усіх ЗАКОНАХ, ПДД- СТОЯНКА !
  А теперича , з 12.09.2012 – «паркуємося» ???
  Так це ще нова «послуга» -ПАРКУВАТИСЬ !
  ….Чудны дела твои, верхорадники!
  Одне слово-ПАРКУВАННЯ, -послуга! Повинно воссоединить усю україну по «язиковому» признаку!
  Цеж таке рідне-УКРАЇНО- РУССКОЕ СЛОВО- «ПАРКУВАННЯ» !!! Що аж в НАЛОГОВОМ сбірнику є !
  А уж объединить оно, ПАРКУВАННЯ должно, обязано всех!
  От КАРПАТ и до ЛОНДОНА с ХАРЬКОВОМ и ДОНЕЦКОМ!!!
  И не треба сперечатись-спорить! Бо СТОЯНКА В ПДД и на русском и на украинском –одинаково СТОЯНКА!
  А в Лос-анжелес- лондоне – ПАРКОВКА! ТHE PARKING!
  Ну ніззя хохла пускать за бугор! Вечно как курка, нахватается блох-слов, и в закони…в законы..
  Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального
  користування

  Автомобільні дороги загального користування поділяються на
  автомобільні дороги державного та місцевого значення.
  А тут как быть, с законом ? Я не чипаю державні!!
  Автомобільні дороги місцевого значення поділяються на обласні
  та районні.

  До обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги,
  що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і
  областей з іншими населеними пунктами в межах Автономної
  Республіки Крим чи області та із залізничними станціями,
  аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний

  кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг державного
  значення.

  А теперь- просто ДОРІГ !!! І можна кусками сдавать !
  Да, тибиптёнок краса! Протянул в Налоговий...близнюк продолжил...
  голосуем карманами ???
  Дойдёт єта білібірда до КОНСТІТУЦІЙНОГО СУДУ...

  Но уверен, свиняку ПРЕЗИДЕНТУ ЗАКЛАЛИ ДОБРУ !
  С зРАДНИКОМ № 5 чи 2, який там номер у "партійця -спринтера" ?
  Последний раз редактировалось ALTIS; 03.08.2012 в 03:24.

 7. #17

  Аватар для Accent
  Информация  Цитата


  Сообщение от Alexandr1300 Посмотреть сообщение
  Так мне тело с будченки начало рассказывать (я стоял десять минут по их чеку), что это типа стоянка, а не парковка.
  сегодня та же самая канитель-решили собрать всё бабло,какое только можно????
  Выручки там в сравнении с арендой: московский поезд х2,киевский х6,крымскиех8 - 16 раз в день на стоянке аншлаг х 180 мест(при полном затыке там за 200 ставят) получаем 17 тысяч гривень только в пиковые загрузки,а за сутки-под 20 000 гривень -при арендной плате 500 гривень в месяц  Цитата


  Сообщение от ALTIS Посмотреть сообщение
  и это КП...вдруг стало "давать" за ПЛАТУ, пользоваться?? Или заниматься хозяйственной деятельностью,отплёвывая "балансоутримувачу" КП "Міськавтопарк"- 498 грн на МЕСЯЦ???
  почувствуйте разницу

 8. #18

  Аватар для ALTIS
  Информация
  [IMG][/IMG]

  вот пример учёта стоимости элементов объекта благоустройства, оплаченного и возведённого в своё время из наших НАЛОГОВ !!![IMG][/IMG]

  тока когда "имущество" потеряло "хазяина" ? Но, слава , чиновникам! Обрело и "приняло" на баланс !
  Какое " ПРЕДПРИЯТИЕ"?
  КОММУНАЛЬНОЕ!
  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ !!!![IMG]
  Пример, маленький, что и БОЛТ, имеет свою цену!
  И чиновники в этом ВЕЛИКОЛЕПНО РАЗБИРАЮТСЯ !!!
  [/IMG]


  А как попало на " БАЛАНС " паразитному ? КП " Горавтопарк " целевой объект благоустройства ( ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ им . Петровского ) ?
  И которй успешно более 10 лет торгуют чиновники!
  АВТОРИТЕТЫ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО ПЛОЩАДЬ Ж.Д. ВОКЗАЛА БЫЛА НЕЙТРАЛЬНОЙ !!! И ИХ РЕШЕНИЕ НИ РАЗУ !!! НЕ БЫЛО НАРУШЕНО!!!!
  и только МАРОДЁРАМ и ЧИНОВНИКАМ в тандеме удалось одеть НАМОРДНИК из ШАЛАЛАБАУМОВ на морду (лицо ? ) Днепропетровска!
  Да ещё нагло утверждать что всё " ЗАКОННО" !
  В Киеве такой НАГЛОСТИ нет !!!

  Так гиде подобное "решение" по пл. Петровского ???
  На обозрение !

  К изменениям в заком " Про благоустрій..." кишень ми ще повернемось...
  А поки що ?
  Та "мародерять " НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ " !

  "КОМЕРСИ" у купі з "ЧИНУОШАРАМИ"

  И будут горожане, где нарисовал ХУДОЖНИК!!!

 9. #19

  Аватар для ALTIS
  Информация
  ну для начала взял " старенькое" !

  Пояснювальна записка до звіту про виконання
  міського бюджету за I квартал 2012 року

  Виконавчими органами міської ради, спільно з усіма контролюючими органами міста, протягом I кварталу 2012 року постійно проводилася робота щодо забезпечення виконання затверджених показників міського бюджету на 2012 рік та зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів до міського бюджету.
  .
  .... - адміністративних штрафах та інших санкціях – на 63,3 тис.грн. (план – 150,0 тис.грн., факт – 86,7 тис.грн.) у зв’язку із зменшенням кількості адміністративних протоколів та відповідних сум штрафів;
  ну і... ПЛАН !!!! БУВ аж 150.000 ! Тис. грн.
  і шо ми бажаємо від ІДПС ????
  ну меньше нарушаем, больше спорим...
  Но им ПЛАН ВЕШАЮТ ! Давай ХОТЬ УДАВИСЬ!
  Чиновничий МАРАЗМ ??? Уменьшили "план " на последующие кварталі?
  Вот где ПЕРВОИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ НА ДОРОГЕ !!!
  Мы, избиратели "местного самоуправления" , что ДЕЛЕГИРОВАЛИ ПОЛНОМОЧИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛАН по ПРОТОКОЛАМ ???
  А мы "инспектор" плохой, придирается... Да "ПЛАН" У него!!!!
  ...а ВОТ ПЛАН по "здирництву за ПАРКУВАННЯ " тихо обошли, вернее "схували" в строке - " інші надходження " !
  Бо кури засміють, за ЗБИТКОВІСТЬ КП " Міськавтопарк " !!!

  Із 13 дохідних джерел міського бюджету не забезпечено виконання по 5 на загальну суму 1505,3 тис.грн., а саме:
  - податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - на суму 867,4 тис.грн. (план – 2880,0 тис.грн., факт – 2012,6 тис.грн.), у зв’язку із збитковими результатами діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, через подорожчання плати за енергоносії, цін на матеріали, що необхідні для технологічного процесу для надання послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, послуг з утримання житла та невідповідністю діючих тарифів собівартості цих послуг;
  ... Ну полное " светлое будущее " !!!
  Потрібні громаді КЕРІВНИКИ ??? Де УСТАВ м. Дніпропетровськ ???

  Необходимо рассматривать все действия " полномочных лиц" с позиций НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА !!!

 10. #20

  Аватар для ALTIS
  Информация
  Последний фоторепортаж из стольного града матери городов русских- КИЕВА !!!!

  Вот идеальный пример "знакозапутывания" !

  Но, и там не решили проблему " законной парковки" с помощью ДВУХ шалалабаумов, автоматических, управляемых из "карманопульта", а только скоромненько так, в уголке...от лишних вопросов...


  " скромно " в уголке...ну и чё, платят? А кака же, но! без скандалов...во всяком случае не видел!  Всё есть...только быстро-тихо...незаметно..что-ж, без "лоха" и жизнь плоха!
  Но нагло не выбивают, в "бюджет" города! Не видел.
  А вот со стороны "южного" идеал !
  IMG]http://s53.radikal.ru/i139/1208/94/59197a28956d.jpg[/IMG]

  ...ловкость рук и никакого "шахрайства" !
  Машинка отъехала, и...раз и конус стоит !
  Подъезжает "новый кошелёк"...
  ..А я это место охраняю ! Хош стати ? Гони "чирик" !
  "Услуга" ? Ага! ! Убрал - поставил - получил -"охранил" !


  ..."українською" мовою...паркінг, иностранец не прочитает, не переведёт. По банальной причине : некоторые буквы "кирилицы" отсутствуют в "латинице" ! Ну, безграмотные были Кирилл и МЯФОДИЙ !
  Кэда аз-буки-веди проворили !!!
  Ну не "парковали" тогда волов!
  В СТОЙЛО ВОЛОВ - КОНЯК С Т А В И Л И! , тому " СТОЯНКА - СТОЙБИЩЕ " А зараз ? АВТОЛОХОВ " П А Р К У Ю Т Ь ! ни овса, ни сена !
  Не доглядели, через время! Сынов славных -дерьмовые нащадки! Що вони будуть " паркінгувати" !

  "ОХРАНА" присутствует! Ну на пинджаке от горверсачи - "ОХРАНА" ! "Услуга" надо понимать" А лицензию спрашивать некогда..вокзал всё-ж!
  Но решение "лишних" разговоров -оригинально!
  IMG]http://s54.radikal.ru/i144/1208/fc/27541e97466d.jpg[/IMG]  ...Я люблю нашего чиновника!!! Ну кто упрекнёт что в граде нет " СТОЯНКИ ТАКСИ "???
  А ? А осё-сё ! И знакоместо есть!!! МОЛОДЦІ!!! Усім сестрам по серьгам ! Ділиться тільки! Поважаю за підхід!


  Вокзал живет, "П А .р. К У Е Т ! " Кишеньку ! Держадну!  А вот под аркой, прям у выхода на Крещатик!!!

  "Знаками" обвешали...сплошная " ЗОНА "
  Шныряет шнырь ! Шнырит - крутится..
  Но, увидев съёмку...пошел..пошел..и "шнырь" в кафе-шуршу.."обезлюдил" зону !!!!

  С чего бы ?
  А цифирь на табличках!
  .непонятливые !!! Какой ГОСТь ! Нету-ти в державе манетак ( 15 , 20 )! Нетути !
  - Поправим ГОСТю...штоба " лицу иносранного прохождения понятно было "
  А то инюга, шасть в капустник ! А там...! Одна "капуста" ! И ни цента гривни !
  ....о`кэй ! Твенти файв копеек ???
  о ., найн - никс , лицо непонятливое !
  ... твенти файв гринов !
  ..а лучшее фифти ! Уразумел ?

  А мы " стадарты- госты "!
  Лапотники старосоветско режимные !

  Да никогда Дорсервис не поставит "непотребу", а по ГОСТу-не-а! Ну не будет "мазаться"!
  А в Днепре? Наглые "щури" !? И побежали, как щури, кто куди, пацюки "паркувальні" !
  Но и "решён " вопрос " ОХРАНЫ ( как бы услуга при "паркованни )
  Цивилизация однако!
  Чё на, "холопам" с охраины, в хвосте плестись!?
  Не! депропацюки паркувальные круче !!!
  Последний раз редактировалось ALTIS; 11.08.2012 в 13:57.


 
+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
Вверх