Мiському головi м.Днiпропетровськ
Кулiченку I.I.
49600 м. Дніпропетровськ, пр Карла Маркса 75
Поїздника В`ячеслава Генадiйовича
м. Дніпропетровськ пр.Газети «Правда» ***/***

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Громадський рух "ЗОВ" (інтернет сторінка "zovzakona.org") та мешканці Жовтневого району занепокоєні санітарно-екологічним станом на озері за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 48. Складається враження, що цим водним об'єктом ніхто не займається. За декілька останніх років це озеро перетворилося на звалище сміття. Силами жителів району за декілька проведених суботників вдалося частково прибрати сміття, але на даний момент ситуація все ще залишається критичною щодо екологічної чистоти даного водного об'єкта.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно ст. 32 Закону України «Про інформацію» під запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.

Стаття 10 Закону України «Про інформацію» зазначає, що право на інформацію забезпечується зокрема: обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення;

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Враховуючи, що інформація про водні об'єкти міста Дніпропетровська не відноситься до інформації з обмеженим доступом, прошу :

1.Надати повну і вичерпну відповідь хто є балансоутримувачем водного об'єкта (його водної частини та прилеглої території) за адресою м. Дніпропетровськ , проспект Героїв 48.

2. Надати інформацію щодо орендаря водного об'єкта за адресою проспект Героїв 48, якщо такий орендар є.

3. Надати такі відомості:
-прізвища, імена, по батькові;
-посади;
-контактні телефони
осіб, відповідальних за вищезгаданий об'єкт.

Прошу надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а саме – на протязі п’яти робочих днів.
У разі, якщо надання відповіді на даний запит обґрунтовано потребує більшого часу, прошу відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомити мене про подовження строку в письмовій формі.