6 комментариев

 1. Олег
  24.07.2014

  Державними виконавцями державних виконавчих служб масово здійснюються протиправні дії під час виконання адміністративних стягнень (у виді штрафів). Будучи ледачими вони знайшли винахід, за яким виконання своїх обов’язків перекладають на працівників ДАІ.

  Отримавши для виконання документ, за яким повинно здійснюватися стягнення грошової суми, вони накладають арешт на майно боржника та оголошують розшук транспортного засобу боржника. Накладенню арешту повинен передувати опис (за участю власника або користувача майна). А от оголошення транспортного засобу повинно здійснюватися тільки у випадках, коли саме транспортний засіб є предметом виконавчого провадження.

  Стаття 24 КпАП встановлює таки види адміністративних стягнень:
  2) штраф;
  3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
  4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

  Статті 121, 123, 130 КпАП передбачають оплатне вилучення транспортного засобу. Для виконання оплатного вилучення або конфіскації і існує процедура розшуку — стаття 40 Закону “Про виконавче провадження”.

  Що ж винайшли державні виконавці? Отримав для виконання документ, яким не передбачено вилучення або конфіскація транспортного засобу, вони все одно оголошують розшук. Тобто свідомо вносять до офіційних документів неправдиві дані, нібито виконують рішення про вилучення або конфіскацію транспортного засобу.

  Працівники ДАІ виконують таку постанову про розшук, відбирають у власника або користувача транспортний засіб, та ставлять його на штрафний майданчик. Але ж для чого? Після розшуку державний виконавець не приїде та не опише транспортний засіб, бо:
  — згідно ст. 52.5 Закону “Про виконавче провадження” стягнення на транспортний засіб може звертатися тільки за відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача. А оскільки державні виконавці ледачі, вони оголошують розшук без з’ясування наявності у боржника коштів та цінностей;
  — згідно ст. 52.6 Закону “Про виконавче провадження” стягнення звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. А оскільки розмір адміністративних стягнень не досягає і вартості одного колеса, то звернень стягнень на транспортний засіб (для оплати адміністративних штрафів) ніколи не відбувається.

  Тобто оголошення розшуку транспортного засобу за виконавчими документами, які не передбачають вилучення або конфіскації, робиться виключно з метою шантажу боржника сплатити адміністративний штраф. Державному виконавцю не треба навіть виходити із кабінету.

  І саме жахливе у цій ситуації, що державні виконавці оголошують розшук транспортного засобу без повідомлення власника або користувача. Працівники ДАІ вимушені відбирати транспортні засоби навіть посеред ночі та у вихідні дні не залежно від того:
  — працює або не працює державний виконавець у той час (приїде він чи не приїде робити опис);
  — який розміру стягнення (потребує опис всього транспортного засобу, або тільки майна на суму стягнення);
  — знаходиться транспортний засіб на тій території, де і державний виконавець, або за сотні кілометрів (тобто куди виконавець ніколи не приїде робити опис);
  — чи відбулося звернення стягнення на майно боржника (бо якщо не було звернення стягнення, то виконавець ще не має доказів відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача);
  — що посеред ночі виконавчі дії не проводяться (а виконавці оголошують розшук саме як складової виконавчого провадження).

 2. Олег
  24.07.2014

  Розшук майна боржника. Чи є підстави?
  Виконання рішення щодо стягнення заборгованості є наступною ланкою суду з Банком, але не останньою
  Порушення прав та законних інтересів позичальників, боржників відбувається на тільки на стадії судового розгляду справи з Банком, але неменші порушення спостерігаються на стадії примусового виконання рішення суду.
  Але слід пам’ятати, що окрім обов’язків сторони виконавчого провадження є певні права, реалізація та захист яких можливий в судовому порядку.
  Недаремно, ст. 1 закону України «Про виконавче провадження» зазначає, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом.
   Необхідно зробити наголос на тому, що усі дії органів та посадових осіб державної виконавчої служби повинні бути вчиненні в межах дозволених законом та нормативно-правовими актами. На практиці не завжди органи державної виконавчої служби дотримуються вимог закону, тим самим порушують права та законні інтереси сторін виконавчого провадження.
  Багато хто з клієнтів потрапляли в ситуацію, коли співробітник ДАЇ зупиняв автомобіль та повідомляв: «Ваш автомобіль у розшуку, ми його повинні його вилучити та направити на штраф майданчик».
  Як з’ясовувалося було відкрите виконавче провадження про яке боржник навіть не знав та не здогадувався, це стосується особливо тих випадків, коли виконавчі листи були видані на підставі рішень третейського суду. Як виявляється позичальнику не можливо дізнатися ні про засідання третейського суду, ні про дату розгляду питання щодо видачі виконавчого листа на підставі рішення третейського суду. Особливо полюбляють третейській суд ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» тощо.   Саме тому, така не сподівана звістка зустрічає позичальників цих фінансових установ посеред дороги.
  Але, слід зауважити, що усі виконавчі дії мають певний порядок, послідовність і роз починання нової виконавчої дії можливо лише у тому разі, якщо державним виконавцем виконана попередня.
  Відповідно до ч. 1 ст. 6 закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
  Відповідно до ч. 1 ст. 12 закону України «Про виконавче провадження» сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку встановленим цим законом.
  Але, постає питання як можливо дізнатися про початок примусового виконання рішення суду, якщо Вас не було повідомлено про відкриття виконавчого провадження, не було надано терміну для добровільного виконання судового рішення тощо.
  Здебільшого державні виконавці навіть не пересвідчуються чи отримана боржником постанова про відкриття виконавчого провадження, заявляючи на це ми вам направили поштою відповідно ви повідомлені.
  Постає інше питання, якщо державний виконавець не пересвідчився чи отримав боржник відповідну постанову на яких підставах він переходить до іншої стадії виконавчих дій, а саме об’явлення майна боржника у розшук?
  Відповідно до ч. 2 ст. 25 закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.
  Копії постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого дня стягувану та боржникові.
  Відповідно до ст. 31 закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що копії постанов про відкриття виконавчого провадження надсилаються рекомендованим листом.
  Таким чином, Боржник повинен бути повідомлений про відкриття виконавчого провадження з метою реалізації своїх прав та зобов’язань у виконавчому провадженні.
  Відповідно до п. 2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, реєстроване поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку; рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок “M”, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.
  Згідно з п. 91 цих Правил підлягають доставці додому: рекомендовані поштові картки, листи, секограми, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів.
  Таким чином, не отримання відповідного повідомлення про отримання боржником постанови про відкриття виконавчого провадження унеможливлює зробити висновок про його належне повідомлення та його обізнаність щодо певних виконавчих дій.
  Як зазначає ст. 27 закону України «Про виконавче провадження» у разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою статті 25 цього закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.
  Таким чином, державний виконавець повинен пересвідчитися перед початком примусового стягнення та здійснення інших виконавчих дій, що боржник отримав копію постанови про відкриття виконавчого провадження, строк добровільного виконання рішення минув тощо.
  Доказ неотримання та ненадходження постанови на адресу боржника можна довести відповідною відповіддю поштового відділення на запит позичальника.
  Не може залишитися по заувагою суддівська практика з цього приводу, яка дає певні надії, що дії державного виконавця можуть бути визнанні судом незаконні і постанова про розшук майна боржника як наслідок таких дій скасована.
  Так наприклад, суддею Енергодарського місцевого суду Запорізької області 30 листопада 2012 року була розглянута справа №4-с/807/23/12 за скаргою Особи_1 до відділу державної виконавчої служби Енергодарського місцевого управляння юстиції про визнання дій державного виконавця незаконними, скасування постанови про розшук майна боржника.
  Суд мотивував своє рішення тим, що законодавець передбачив, що в разі необхідності, державний виконавець може оголосити розшук транспортних засобів. Але при цьому, повинен виконати ряд дій по виконанню рішення суду, а саме з’ясувати у власника, або органу державної реєстрації про наявність та належність транспортних засобів, їх місце знаходження, та прийняти всі міри по виконанню рішення іншим шляхом, і тільки після цього, у разі необхідності, якщо місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника невідоме, може оголосити розшук транспортних засобів.
  Державним виконавцем до суду не було надано доказів про необхідність застосування даної дії, у чому саме полягала така необхідність, не надано доказів, кому саме належать дані транспортні засоби, їх вартість, з метою оцінки співмірності дії державного виконавця з заборгованістю та доцільністю їх виконання. Як наслідок скарга була задоволена в повному обсязі.
  Ще один приклад можна навести ухвалу Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 25 червня 2012 року справа №4-с/1420/2/2012.
  Скаргу на дії державного виконавця відділу державної  виконавчої служби Очаківського міськрайонного управління юстиції  Миколаївської області, про визнання незаконними дій останньої та скасування постанови про розшук майна боржника було задоволено в повному обсязі.
  Суд мотивував своє рішення тим, що згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» у разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук.
  Разом з тим, відповідно до п. 3.12 Інструкції з організації примусового виконання рішень, державний виконавець при організації розшуку майна боржника здійснює вихід за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.
  Проте, як встановлено судом, державний виконавець при  винесенні постанови про розшук майна боржника – автомобіля, вихід за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника не здійснював та відповідно не перевіривши наявність зазначеного транспортного засобу за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника оголосив його розшук.
  Необхідно звернути увагу, що це не єдині випадки порушення державним виконавцем виконавчої процедури, кожен випадок є особливим, підстави для визнання дій виконавчої служби незаконним та скасування постанови про розшук майна боржника можуть бути різними, але необхідно пам’ятати, що  кожен мусить захистити свої права та відстоювати свої інтереси, навіть якщо для цього необхідно звернутися до суду.
  Лише активний захист своїх прав виключить можливість їх порушення.

 3. Александр
  21.12.2014

  Ребята, огромное спасибо за информацию! Подчерпнул для себя очень много интересного! Стало проще с ними общаться!

 4. Николай
  03.02.2015

  Та же ситуация. Автомобиль арестовали на посту ГАИ. Авто на штраф-площадке. Какая процедура забрать автомобиль. Сначала оплатить, потом обжаловать все действия. Счетчик на штраф-площадке считает.

 5. Дмитрий
  27.08.2015

  У меня ситуация ещё тянется с 2013 года . Инспектор ГАИ выписал мне протокол о нарушении ПДД ( не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе . В момент якобы нарушения автомобиль ДПС ехал за мной ( у меня бус ) . Прямо на зебре стоял припаркованный автомобиль . У меня в машине видео регистратор , о чём я и указал в протоколе . Короче говоря я написал в протоколе , что не согласен и штраф не платил . Сегодня на дворе 2015 год и мне приходит повестка в исполнительную службу . Прихожу и узнаю , что ГАИ прямо очень и очень хотят сдуть с меня штраф на основании постанови , протокола нет . Пишу начальнику исполнительной службы г Одессы , Малиновского района о том , что не согласен я и вообще где решение суда ? Меня никто не вызывал никуда . И вот спустя неделю получаю Витяг о том , что моё движимое имущество арестовано . Вот сижу в интернете и ищу статьи закона , что бы противостоять этим ,, слугам народа ,,

  • Roman
   11.09.2015

   Есть какие то результаты? У меня простотаже ситуация.Если не трудно отпишисьмне наkomendaster@gmail.com

Оставить комментарий

You must be to post a comment.

ВВЕРХ
Версия сайта
мобильная полная